Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-5 av totalt 5 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Hög och jämn skörd
Oljeväxter ska etableras i varm jord på fast fuktig såbotten. Hur åstadkommer man detta?
             Nr. 1 - 1998

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Jordbearbetning och markstruktur
En för växterna optimal såbädd får inte vara packad men inte heller för lucker. Einar Gudmundsson, Väderstad beskriver vikten av återpackning.
             Nr. 1 - 1998

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Däcken - en allt viktigare faktor i växtodlingen
Dagens tunga maskiner måste utrustas med rätt däck för att inte ge bestående skador i markprofilen.
             Nr. 1 - 1998

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Hur mår din jord?
Johan Sobelius, Arvika har utvecklat en metod, spaddiagnos, för att bedöma bl.a. vilken möjlighet rötterna har att utvecklas i marken.
             Nr. 1 - 1998

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Säkra resultat i norska timotejförsök: Delad vårkvävegiva till Grindstad
Timotejfröodling i Norge visar på en något annorlunda kvävegödslingsteknik än vad vi använder oss av i Sverige!
             Nr. 1 - 1998


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson