Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-3 av totalt 3 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Timotejfrövall - kvävegödsling och beståndsutveckling
Ann-Charlotte Wallenhammar redogör för de senaste försöksresultaten i kvävegödslingsförsök i timotej.
             Nr. 1 - 1999

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Nya vegetabiliska oljor för tekniskt bruk med genteknik
Vid SLU Svalöv arbetar man för att med hjälp av växtförädling och genteknik få fram oljeväxter som kan producera oljor som är lämpliga för industriellt ändamål.
             Nr. 1 - 1999

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Insektsresistens hos raps
Genom genteknik kan det vara möjligt att slippa rapsbaggebekämpningen i framtiden.
             Nr. 1 - 1999


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson