Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-2 av totalt 2 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Oljeväxter och vallfrö – en framtida nödvändighet för en konkurrenskraftig veteskörd
Arealen spannmål kommer att öka. För att bibehålla dagens avkastningsnivå och helst öka den ställs krav på en bra växtföljd. Här har både oljeväxter och vallfrö en given framtid, speciellt i Mellansverige där valet av avbrottsgrödor är begränsat.
             Nr. 1 - 2001

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster SFO rapporterar
Kemikalieinspektionen har gett dispens för två preparat med aktiva substansen fenitrotion för bekämpning av rapsbaggar. Trädan får i år brytas redan 1 juni.
             Nr. 1 - 2001


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson