Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-6 av totalt 6 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ytterligare några aspekter på etablering höstraps
Flera olika faktorer påverkar skörderesultatet i höstoljeväxter. Såbäddens struktur och utsädesmängden är ett par av nyckelfaktorerna.
             Nr. 5 - 2001

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Raps på trädan - en lönsam affär
Behovet av teknisk raps är större än vad vi producerar. Kalkylerna visar att det är god lönsamhet i så raps på uttagen areal.
             Nr. 5 - 2001

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ett branschföretag med tuffa mål
I Svensk Raps AB arbetar hela branschen för ökad konkurrenskraft i svensk oljeväxtodling
             Nr. 5 - 2001

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Hybrid eller inte hybrid, det är frågan!
De senaste åren har hybridsorter av höstraps gjort sitt intåg på den svenska marknaden. Sorterna har en hög avkastningspotential, men utsädet är dyrt. Hybridsorter bör i första hand väljas när odlings- förhållandena är gynnsamma.
             Nr. 5 - 2001

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Stort antal sorter att välja på inför höstrapssådden
Höstsådden av oljeväxter bör planeras i tid. Sortutbudet är stort, men genom att läsa försöksresultat från sortförsöken kan man få en god hjälp att välja en sort som är lämplig för området.
             Nr. 5 - 2001

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Linsidan
Goda råd om ogräsbekämpning och svavelgödsling
             Nr. 5 - 2001


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson