Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-6 av totalt 6 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Kvävegödsling till höstraps
Kanske är det tid att vi reviderar kväverekommendationerna i höstraps. Nils Yngvesson, som är HIR-rådgivare på hushållningssällskapet i Malmöhus, ger oss lite olika infallvinklar på hur man kan beräkna kvävebehovet i höstraps. Artikeln tar också upp "Kvävetaktik i höstrapsen våren 2002", goda råd för hur kvävet ska haneteras till våren i höstrapsen. Både kväveform och mängd diskuteras.
             Nr. 9 - 2001

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ny teknik för praktisk precisionsodling
Avancerad mätteknik gör sitt intåg på allt fler områden, så även inom lantbruket. Läs mera om ny utrustning för att med precision styra gödselspridningen.
             Nr. 9 - 2001

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Vallfrö – en expanderande svensk ”nisch”
Vallfröodlingen ökar i Sverige. För att bedöma vilken frögröda man ska satsa på krävs en blick ut på världsmarknaden och hur lagersituationen ser ut för olika fröslag.
             Nr. 9 - 2001

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster SFO rapporterar
Årets vallfröavkastningar och grundpriser
             Nr. 9 - 2001

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Våroljeväxter ger god ekonomi 2002
Våroljeväxterna försvarar sin plats i växtföljden i jämförelse med korn och havre. Sortmaterial med hög avkastning och goda kvalitetsegenskaper finns inför sådd 2002
             Nr. 9 - 2001

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Linsidan
Presentation av årets sortförsök i lin.
             Nr. 9 - 2001


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson