Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-6 av totalt 6 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Välj rätt förfrukt till oljeväxterna
– odla på trädan

Genom att så rapsen efter bra förfrukt, så tunt, gödsla rätt och hålla eventuella skadeinsekter under uppsikt försäkrar vi oss om en god odlingsekonomi som mycket väl konkurrerar med andra alternativ.
             Nr. 5 - 2002

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ingen rekordskörd av oljeväxter i södra Sverige
För samtliga grödor gäller i år att skörden skett under bästa möjliga förhållanden. Avkastningsnivåerna har dock varierat över landet. Hösrapsen i Skåne är i många fall en besvikelse medan odlarna i Mellansverige har fått mycket bra skördar. Även vallfrögrödorna har gett en tämligen normal avkastning.
             Nr. 5 - 2002

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Raps är mer än en odlingsgren
Svensk Raps finns på Elmia för att diskutera rapsens mångsidighet
             Nr. 5 - 2002

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Mid Term Review – oljeväxter och vallfrö
Översynen av Agenda 2000 innebär radikala förslag på förändringar som inte är till oljeväxternas och vallfröodlarnas fördel.
             Nr. 5 - 2002

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Välbesökt fältvandring på Österskog
Lokala Frö- och Oljeväxtodlareföreningen i östra Sverige har i sommar anordnat en välbesökt fältdag. Både odlings- och skördeteknik för vallfrö och oljeväxter diskuterades livligt.
             Nr. 5 - 2002

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Linsidan
Årets långa sommar har gett linodlarna möjlighet att skörda i osedvanligt bra väder. Dessutom är priset på linfrö det högsta på fem år.
             Nr. 5 - 2002


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson