Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-5 av totalt 5 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Vård av trädan ger bättre markstruktur
Utnyttja trädan till att förbättra markstrukturen. Genom att så en gröngödslingsgröda kan flera positiva egenskaper vinnas. God markstruktur ger bland annat snabbare upptorkning och lättare bearbetning av marken.
             Nr. 2 - 2003

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Bekämpning av rapsbaggar
Resistensen mot pyretroider är något oljeväxtodlaren i vissa odlingsområden får lära sig att leva med. Behandling med den organiska fosforföreningen Sumithion är nödvändig. Pyretroiden Mavrik har fortsatt att visa goda effekter även inom områden med pyretroidresistens.
             Nr. 2 - 2003

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Kransmögel – ett problem i norra Europa
Kransmögel tillhör en av de svampsjukdomar som orsakar de största skördesänkningarna i oljeväxter. Allt mer forskningsresurser satsas på att finna lösningen på gåtan kransmögel.
             Nr. 2 - 2003

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Förbättrade vegetabiliska oljor för färger – del 2
Traditionell linoljefärg har normalt lång torktid. Inom industrin skulle vegetabiliska oljor för ytbehandling vara av intresse om de torkade snabbt. Genom att introducera nya reaktiva grupper och använda sig av UV-ljus kan torktiden minskas till några sekunder.
             Nr. 2 - 2003

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Linsidan
Fortsatt höga linpriser gör linodlingen synnerligen intressant i år. Alternaria är vanligt förekommande på lin. Analysera därför alltid eget utsäde före sådd.
             Nr. 2 - 2003


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson