Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-5 av totalt 5 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Svamprisk i höstrapsen. Vad göra?
Höstraps kan drabbas av ett flertal olika svampar som förorsakar stora skördesänkningar om det blir kraftiga angrepp. Lär dig kännetecknen i artikeln.
             Nr. 3 - 2003

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Luckrativ vårbehandling
Att radhacka höstrapsen på våren har både effekt på ogräsen och ger grödan en kvävekick.
             Nr. 3 - 2003

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Container för torkning, lagring och transport av vallfrö
En relativt billig torkanläggning kan byggas upp i containerform. En dansk vallfröodlare berättar om sina erfarenheter.
             Nr. 3 - 2003

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Skadegörare i vallfrögrödor i Skåne 2002
Svamp och rost förekom i viss omfattning 2002, men störst skada har nog klöverspetsvivlarna gjort.
             Nr. 3 - 2003

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Linsidan
Linjordloppan har gjort sitt återinträde i svensk linodling.
             Nr. 3 - 2003


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson