Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-6 av totalt 6 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster ”Ny” förfrukt till höstraps
Traditionellt är korn och träda de stora förfrukterna till höstraps. I och med att det kommit allt tidigare höstvetesorter på marknaden kan detta vara ett bra val som förfrukt till höstraps. Tänk på detta när höstsådden sätter igång.
             Nr. 4 - 2003

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ökat behov av svenskt rapsmjöl
Både den svenska och övriga EU-länders import av proteinfoder och skulle kunna minska betydligt om vi använde mera inhemskt producerade proteinråvaror i foderstaterna. För svensk del skulle detta betyda att såväl raps- som ärtarealen skulle behöva öka rejält för att täcka behovet.
             Nr. 4 - 2003

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknadens frösåmaskiner
För den som ska så in vallfrö finns ett ökande utbud av system för frösådd. En genomgång av vad marknaden har att erbjuda kan man läsa mera om i denna artikel.
             Nr. 4 - 2003

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Borgeby fältdagar blir allt större
Lantbruksmässor finns det gott om i flera länder. I Sverige har Borgeby fältdagar utvecklats till en av landets största mässa med fältvisningar. Arrangörerna lockar med både maskinutställning och fältvisning på elva olika stationer med olika inriktning för olika grödor.
             Nr. 4 - 2003

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Driftsekonomisk analys
VäxtRåd har sedan 1982 genomfört en ekonomisk uppföljning av årens resultat. Mycket intressanta slutsatser kan man tillgodogöra sig genom att titta lite närmre på materialet.
             Nr. 4 - 2003

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Linsidan
Tidig sådd ger förhoppningsvis tidig skörd.
             Nr. 4 - 2003


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson