Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-6 av totalt 6 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Betning eller pyretroider – det är frågan
Vad beror det på att odlarna i Mälardalen inte tycker att betningseffekten av våroljeväxtutsädet är tillräcklig? Är sprutning med pyretroider verkligen en lösning?
             Nr. 2 - 2004

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster RME är viktigt för de svenska miljömålen
Svensk Raps AB har utarbetat en ny informationsskrift om RME och miljöfördelarna det skulle innebära om användningen av rapsmetylester ökade.
             Nr. 2 - 2004

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Nu får vi trimma timotejodlingen
Med den nya jordbrukspolitiken är det risk att odlingsekonomin försämras i en del av vallfrögrödorna. Det gäller nu att se över omkostnader i alla led för att även fortsättningsvis få ett acceptabelt odlingsnetto.
             Nr. 2 - 2004

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Odlingen av ekologiskt vallfrö måste öka!
Efterfrågan på ekologiskt odlar vallfrö är stor. Det är viktigt att vi producerar den kvantitet som behövs inom landet och därför behövs nya odlare.
             Nr. 2 - 2004

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Vem är vår nye ordförande?
SFO och Svensk Raps AB har fått ny ordförande. Bengt-Olov Gunnarson vill förbättra odlingsteknik och odlingsekonomi för oljeväxt- och vallfrögrödorna.
             Nr. 2 - 2004

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Kan man ta patent på raps?
En konflikt som har pågått i flera år mellan en bonde, Percy Schmeiser, från Saskatchewan i Kanada och ett genteknikföretag, Monsanto, från USA har nu nått Kanadas högsta domstol. Domstolen kommer att avgöra om Monsanto hade rätt att i enlighet med Kanadas patentlagar patentera en högt utvecklad levande organism nämligen utsädet av en rapssort.
             Nr. 2 - 2004


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson