Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-6 av totalt 6 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Konsten att välja rätt höstrapssort
Sortutbudet i höstraps är stort. Vid val av sort är vinterhärdighet och avkastning, i nämnd ordning, de viktigaste parametrarna att ta hänsyn till.
             Nr. 3 - 2004

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Höstrybs utökar oljeväxternas odlingsområde
I de nordligare odlingsområdena, där vinter härdigheten har stor betydelse, är höstrybs ett konkurrenskraftigt alternativ till höstraps.
             Nr. 3 - 2004

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Monsanto är även ett rapsförädlingsföretag
De senaste åren har sortprovning innehållit allt fler sorter från Monsanto. Sorter som Idol, Capitol, Cadillac och Carolus är sortnamn som de flesta höstrapsodlare känner igen. Inför hösten 2004 kommer den högavkastande linjesorten Carousel att introduceras.
             Nr. 3 - 2004

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Säker våroljeväxtodling
Flera skadegörare kan ställa till problem. I artikeln nämns och ges råd för hur angrepp ska undvikas och vilka förebyggande åtgärder som kan vidtas.
             Nr. 3 - 2004

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Reformering av behandlingstaxor i vallfrö
Inför årets vallfröskörd har det förhandlats fram nya behandlingstaxor frö vallfrö. De nya taxorna kommer att premiera de som levererar en ren fröråvara.
             Nr. 3 - 2004

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Intresset för linodling ökar i Östergötland
Odlingsekonomin i lin är god, mycket tack vare ett högt avräkningspris och låga särkostnader.
             Nr. 3 - 2004


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson