Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-10 av totalt 10 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Vässa svensk fröproduktion
             Nr. 4 - 2004

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Fyra fina recept på god höstrapsetablering
Vi möter här fyra lantbrukare med det gemensamt att de med entusiasm, engagemang och idérikedom hittat just sitt recept för hur en höstrapsgröda etableras. Låt dig inspireras.
             Nr. 4 - 2004

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Höstrapsens potential är stor
Höstrapsodlingen rymmer en stor potential som odlaren påverkar själv. Med rätt höstrapssort och låg utsädesmängd säkrar man övervinteringen. Det ger klirr i kassan även vid en måttlig skördenivå.
             Nr. 4 - 2004

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Oljeväxter höjer veteskörden
Oljeväxter som förfrukt ökar skörden av höstvete med 1200-1300 kilo per hektar jämfört med höstvete och havre. Det visar två nya försöksserier som också pekar på att förfruktseffekten av oljeväxter är lika stor oberoende av skördenivå.
             Nr. 4 - 2004

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Svensk Frötidning vässar pennan.
Från och med det här numret av Svensk Frötidning har vi knutit till oss två nya redaktörer med gedigen växtodlingserfarenhet, nämligen Jens Blomquist och Hans Jonsson. Gemensamt för både Jens och Hans är att de är agronomer och har ett förflutet som växtodlingsrådgivare inom HIR i Skåne.
             Nr. 4 - 2004

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Höstoljeväxter på nordlig breddgrad.
I Dalarna ser ett övervintringstest med höstraps och höstrybs lovande ut våren 2004.
             Nr. 4 - 2004

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Svensk Raps medarrangör på Borgeby Fältdagar.
Nya och bekanta sorter visas. Etableringsmetoderna är i fokus och linjär ogräsdos ger snabba svar.
             Nr. 4 - 2004

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Välj och vraka bland bra etableringsmetoder.
Ett tiotal etableringsmetoder står till buds för etablering av höstraps. Försök och praktiska erfarenheter visar att samtliga är bra alternativ när omständigheterna är de rätta.
             Nr. 4 - 2004

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Sådd med tröskan - ny etableringsmetod för höstoljeväxter
Snabbare etablering och därmed mer höstoljeväxter i Mellansverige kan bli följden vid en introducering av trösksådd. Etableringsmetoden provas just nu för första gången i Sverige och bygger på att ett aggregat för direktsådd monteras bakom tröskans skärbord. Halmen sprids efter tröskan som vanligt.
             Nr. 4 - 2004

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster MTR - ingen dramatik för vallfrö
Varken Svalöf Weibull eller privathandeln spår några drastiska förändringar av vallfröodlingen som följd av MTR när de får titta in i kristallkulan. Men på sikt gäller det att hålla produktionskostnaden nere om inte konkurrentländer ska ta över. Större betydelse än MTR för vallfröerna har utvecklingen av animalieproduktionen.
             Nr. 4 - 2004


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson