Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-7 av totalt 7 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Omställning för svensk vallfröodling
             Nr. 7 - 2004

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Kväve till mer än höstraps
Kvävegödslingen på våren i höstraps bör ligga kring 150 kilo per hektar. Det visar en pågående ny försöksserie som tar hänsyn till både dagens svavelgödsling och högavkastande sortmaterial.
             Nr. 7 - 2004

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ängssvingelfrö ska gödslas höst och vår
Tack vare 13 stycken kvävegödslingsförsök vet vi nu när och hur vi skall gödsla ängssvingel för optimal fröskörd.
             Nr. 7 - 2004

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Mälardalens lantbrukare fortsätter att odla efter MTR
Mälardalens lantbrukare fortsätter att odla trots pressad lönsamhet efter MTR. Det visar en enkätundersökning inom området som VäxtRåd och Lantmännen Aros genomfört.
             Nr. 7 - 2004

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Storskalig ekologisk timotejfröodling
Med 70 hektar timotejfröodling och provodling av ängssvingel och rödklöver satsar Sven-Erik Larsson, Mossebol i Dalsland, hårt på ekologisk vallfröodling.
             Nr. 7 - 2004

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ekologisk fröodling vässar tänderna
Under 2004 har SFO och Jordbruksverket genom bland annat odlarbrev försökt väcka intresset för ekologisk vallfröodling.
             Nr. 7 - 2004

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Inga toppskördar men höjda priser i vallfrö
2004-års prisförhandlingar på vallfrö avslutades i början av november för allra sista gången. Högre priser kompenserar till viss del för måttliga skördenivåer.
             Nr. 7 - 2004


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson