Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-6 av totalt 6 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
20 % högre oljeväxtskörd år 2010
             Nr. 1 - 2005

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Välj rätt sort(s) våroljeväxt
Sortutbudet är gott inför årets sådd av vårraps och vårrybs. Det lovar gott för oljeväxtodlingen som efterfrågas mer än på länge.
             Nr. 1 - 2005

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Östgötsk höstraps toppade TB-ligan
Höstraps hade högst täckningsbidrag 2004 på östgötagårdar.
             Nr. 1 - 2005

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Satsa på oljelin 2005
Priset på oljelin har fördubblats sedan 2002. Det finns goda skäl att satsa på oljelin i vår.
             Nr. 1 - 2005

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Bekymmersamt läge med jordloppor i Mälardalen
Jordloppor kan orsaka total förödelse i vårraps visar försök 2004. Daglig koll i fält är ett måste om man inte betar utsädet.
             Nr. 1 - 2005

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ekologisk oljeväxtodling kartlagd i fält
Praktiska odlingar dokumenterades 1997- 2001. Kartläggningen visar stor skördevariation och behov av ökad säkerhet i etableringen.
             Nr. 1 - 2005


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson