Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-8 av totalt 8 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Konkurrens ger fröodlingen nya villkor
             Nr. 5 - 2005

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Wij väljer tidigt vete
Robert Tiblom vinner viktiga dagar i augusti genom att välja tidigt vete som förfrukt till höstraps.
             Nr. 5 - 2005

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Tidigheten döljs i försöken
Tidiga höstvetesorter är i praktiken ofta tidigare än vad försöksresultaten anger.
             Nr. 5 - 2005

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster I höst gör vi diesel av den svenska rapsen
Under hösten startar Svenska Ecobränsle byggandet av en svensk RME-fabrik i Carlshamn Mejeriers gamla anläggning i Karlshamn.
             Nr. 5 - 2005

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Höstens viktigaste broschyr
Flera goda skäl för att odla höstoljeväxter går att finna i en broschyr utgiven av Svensk Raps AB. Även sortvalet redovisas.
             Nr. 5 - 2005

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Svenskt foder ger miljöfördelar
Raps och drank i närproducerat kraftfoder ger samma mjölkavkastning som proteinfoder baserat på soja.
             Nr. 5 - 2005

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Foderkakan driver eko-rapsen
Höstrapsen dominerar den ekologiska oljeväxtodlingen som idag omfattar cirka 2000 hektar.
             Nr. 5 - 2005

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Nytt vallfrökontrakt
Det nya kontraktet ger öppning för marknadsanpassat pris.
             Nr. 5 - 2005


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson