Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-9 av totalt 9 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Utan kilostöd krävs öppen marknad
             Nr. 7 - 2005

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ökad veteskörd - trots minskat N-behov efter raps
Höstraps som förfrukt jämfört med havre gav drygt ett extra ton per hektar i skörd i efterföljande höstvete trots att den optimala kvävegivan var 25 kilo lägre per hektar. Det visar en avslutad skånsk försöksserie som också pekar på att höstrapsens förfruktsvärde inte är en kväveeffekt. Sanering av sjukdomar och bättre markstruktur är sannolika förklaringar till merskörden.
             Nr. 7 - 2005

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Högre N-optimum i höstraps
Nyare försök med kvävegödsling till höstraps visar högre kväveoptimum än vi hittills har rekommenderat, så det finns anledning att skruva upp kvävegivorna en aning. Men högre än 150 kilo per hektar på våren behöver man inte gå i normalfallet. Höjs N-givan kraftigt sjunker både oljehalten och fröpriset.
             Nr. 7 - 2005

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster 5 faktorer för jämn gödningsspridning
Fyra av de fem viktigaste faktorerna för jämn spridning styr man över själv som odlare. Ha koll på spridarinställning, vind, arbetsbredd och körhastighet. Köp också gödning med hög kvalitet. Med fem rätt av fem möjliga är chanserna goda att spridningsbilden blir jämn. Det tjänar både grödan och miljön på.
             Nr. 7 - 2005

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Appellation Österlen Contrôlée
Bengt Frithiofsson, känd från bland annat TV4, och kanske mest förknippad med vin och olivolja har tagit rapsoljan till sitt hjärta. I dagarna lanserar han sin kallpressade rapsolja med mottot att förmedla livets goda till konsumenterna.
             Nr. 7 - 2005

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Gunnar(s)hög på kallpressad rapsolja
Han har ökat presskapaciteten 25 gånger sedan starten för tio år sedan. Varje timme strilar 300 liter kallpressad rapsolja ner i flaskorna hos Gunnar Nilsson på Gunnarshög mitt på Österlen.
             Nr. 7 - 2005

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Projekt 20/20 ska klara efterfrågan på rapsfrö
De kommande tre åren kan vi se fram emot många intressanta resultat från forskning i Svensk Raps storsatsning projekt 20/20. Målet är att fram till år 2010 minska kostnaderna med 20 procent och öka oljeväxtproduktionen med 20 procent. Detta för att möta den ökande efterfrågan på rapsfrö.
             Nr. 7 - 2005

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Timotej
– Giganten bland våra vallfrögrödor
             Nr. 7 - 2005

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
Prissäkra nästa års skörd
             Nr. 7 - 2005


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson