Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-6 av totalt 6 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Fri prissättning fungerar väl
             Nr. 1 - 2006

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Oljelin 2006 från A till Ö
Intresset för oljelin ökar och det finns goda skäl till det. Låga kostnader kan göra odlingen attraktiv. För den hågade linodlaren serveras här en odlingsstrategi från sådd till skörd inklusive råd för etablering av efterföljande gröda.
             Nr. 1 - 2006

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Så gödslar man timotej i Norge
Timotej är den viktigaste frögrödan i Norge. Den anses av vissa som extensiv men många års försök visar att det kan vara motiverat med odlingstekniskt finlir för att uppnå optimal avkastning. Anpassning av kvävegödslingen efter bestånd, sort och klimat ger utdelning.
             Nr. 1 - 2006

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ordet till nye ordföranden Göran Brynell
Göran Brynell valdes på SFOs årsstämma i Nässjö den 31 januari till ny ordförande efter Bengt-Olov Gunnarson. Göran är därmed ordförande både i Frö- och Oljeväxtodlarna och i Svensk Raps AB.
             Nr. 1 - 2006

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Årets våroljeväxtsorter matchar efterfrågan
Odlingen av vårrybs har minskat drastiskt men i år kan den nya sorten SW Petita ge odlingen en skjuts framåt. Linodlingen ökar och även tillgången på bra sorter medan den expansiva vårrapsodlingen ännu ett år kan stödja sig på trotjänarna Stratos och Heros.
             Nr. 1 - 2006

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Höstrybs
Hårda höstars härskare
             Nr. 1 - 2006


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson