Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-8 av totalt 8 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Intresset för oljeväxter når hausse
             Nr. 2 - 2006

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Vivlar vill inte rapsen väl
Många olika arter av rapsvivlar vill knapra hål i stjälkarna. En tidig pyretroidbekämpning mot rapsbaggen håller dock vivlarna på mattan. Men höstrapsens raska marsch norrut i landet gör att man bör hålla koll på den blåvingade rapsviveln.
             Nr. 2 - 2006

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Gaseberg har gasen i botten
På Gaseberg i Dalsland trimmar han sin timotejodling när kilostödet försvinner. Och höstrapsen på hans västgötska arrendegård har högsta växeln inne från sådd till skörd. För Bertil Hagsgård gäller full fart framåt.
             Nr. 2 - 2006

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Svampbekämpning i höstraps: - en dyr försäkring
Över etthundra skånska, danska och tyska försök med svampbekämpning i höstraps i full blom visar samstämmigt att man inte ska bekämpa för säkerhets skull. Endast 20 – 30 procent av försöken visar på lönsamhet i bekämpningen, men vissa år har behovet varit större.
             Nr. 2 - 2006

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Svampbekämpning i frögräs kan löna sig
Bekämpning mot bladfläcksvampar i fröodling av timotej och ängssvingel är sannolikt befogad om det före ax-/ vippgång lätt går att finna angrepp på de tre översta bladen. Det visar resultaten av svampbekämpningsförsök 2004 och 2005 i Mälarområdet. Försöken fortsätter 2006.
             Nr. 2 - 2006

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
Smått och gott om oljeväxter och frö från när och fjärran
             Nr. 2 - 2006

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Lagd tröskel ligger
Arbetet med att verifiera bekämpningströsklarna för rapsbagge i höst- och vårraps pågår sedan några år tillbaka. Undersökningarna visar att trösklarna ligger rätt. Följer man dem så slipper man bekämpning i höstoljeväxter och säkrar en god skörd i de känsliga våroljeväxterna.
             Nr. 2 - 2006

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ängsgröe
- med havsutsikt ökar värdet
             Nr. 2 - 2006


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson