Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-10 av totalt 10 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Tänk över höstens grödval redan nu
             Nr. 4 - 2006

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Gut Harzhof har medelskörd på 4,5 ton
God jordstruktur och låg utsädesmängd är nyckelorden för tyske Jens Paulsen på Gut Harzhof i norra Tyskland. Med dem som vapen når han en medelskörd på 4,5 ton per hektar.
             Nr. 4 - 2006

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Optimal höstraps med maximal skörd
Precisionssådd med radrensning är viktigt för att nå hög skörd och lönsamhet i höstraps. Det menar Claes Jönsson, lantbrukare utanför Lund som får ut mesta möjliga av grödan.
             Nr. 4 - 2006

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ny precisionssåmaskin för hybridraps
Advancer är en ny precisionssåmaskin som Svensk Raps provar i höstraps. Med den optimala hösttillväxt som såtekniken skapar ökar chanserna väsentligt för en hög skörd.
             Nr. 4 - 2006

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Svensk Raps på Borgeby Fältdagar
Besök Svensk Raps på Borgeby Fältdagar. Du hittar oss i ett eget tält på Torget. Studera rapsens odlingsteknik i fältförsök eller sök svalka i ”Gropen” och lär dig mer om rapsens rotsystem.
             Nr. 4 - 2006

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Halmen avgör rapsens öde
Hur halmen hanteras efter tröskning bestämmer rapsens etablering. Det visar ett försök utanför Kalmar som jämför olika etableringsmetoder för höstraps.
             Nr. 4 - 2006

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Höstoljeväxter fungerar även norr om Mälaren.
Hybridsorter och reducerad bearbetning efter tidigt höstvete gör numera höstraps både möjlig och säker runt Mälaren. Intresse hos odlaren och struktur på jorden är grundkrav.
             Nr. 4 - 2006

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Europeiskt vallfrö – förr och nu
Vallfröodlingen i EU genomgår just nu en stor förändringsprocess. Men Sverige står sig väl i jämförelse med de nya länderna.
             Nr. 4 - 2006

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Vårraps
Mellansvensk tungviktare
             Nr. 4 - 2006

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
             Nr. 4 - 2006


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson