Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-8 av totalt 8 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Vintertid är planeringstid
             Nr. 1 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Vårraps matchar maltkorn 2007
Vårrapsen står sig mot maltkorn 2007 och ger 18 procent högre täckningsbidrag. Belastningen minskar också på tröskan under skördens arbetstopp. Dessutom ges möjlighet att spara på kostnaderna genom direktsådd av följande höstvete.
             Nr. 1 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Grund bearbetning före vårrapssådd kan fungera utmärkt
Etablering av våroljeväxter på lerjord kan fungera bra med bara någon form av grund bearbetning före sådd också på lerjordar visar nya försök. Men försöken visade att inga växtrester fick störa de känsliga våroljeväxtplantorna under etableringsfasen. En glyfosatbehandling var helt avgörande för skörderesultatet
             Nr. 1 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
Bra rapsår i Kanada, Rapsolja sanktionerat i USA, F2 hybrid som roulette, Svensk rapsoljediet bäst, Nya rön för stråförkortning i rödsvingel, Svenska oljeväxt- och veteodlare kan fixa halva svenska klimatmålet, Danskarna tror på fröodling.
             Nr. 1 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Lönsamt lin på Ekedal
Lin ger bästa nettot när förfruktsvärdet och möjligheten att spara pengar genom höstvetedirektsådd kommer med i grödkalkylen hos Stefan Eksvärd i Västergötland. Han samarbetar med en granne på maskinsidan. Det ger maximal kapacitet i fältarbetet och friställer tid för andra uppdrag.
             Nr. 1 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Använd fältförsöken på Internet
Svensk Raps hemsida www.svenskraps.se är en ypperlig resurs för att utnyttja fältförsöken i oljeväxter, vallfrö och lin.
             Nr. 1 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Höstraps
– underskönt vacker gröda med stor potential
             Nr. 1 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster testrubrik uppdaterad
test
             Nr. 1 - 2007


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson