Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-10 av totalt 10 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Vallfrö på offensiven
             Nr. 2 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Dr. Rapsbagge – Christer Nilsson
Christer Nilsson har i snart 40 år levererat unik kunskap om insekter i oljeväxter till svenska oljeväxtodlare. Denne världsauktoritet, rapsbaggens lede fi och pappa till våra bekämpningströsklar, insåg tidigt odlingssystemens betydelse för våra skadegörares naturliga fiender. Pensionen närmar sig och det är dags att summera.
             Nr. 2 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Förlängt skärbord ger mer frö
Använd alltid sidokniv vid tröskning av oljeväxter. I kombination med förlängt skärbord kan spillet minskas med 100 kilo per hektar.
             Nr. 2 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Nya aktörer – nya möjligheter för svenska vallfröodlare
Danska och holländska frö firmor visar allt större intresse för utlägg i Sverige. Det bör kunna skapa intressanta möjligheter för vår svenska fröodlarkår, men var observant på odlingskontrakten som kan avvika från gängse svenska.
             Nr. 2 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Höstraps i stäppklimat kräver omsorg vid sådd
Mörka Lantbruk AB på södra Öland har en ovanlig bredd i växtodlingen med tolv grödor i växtodlingsplanen. Höstrapsen är en viktig gröda, men är svår att etablera i det torra klimatet med en årsnederbörd på 450 mm. Kommer bara rapsen upp är 90 procent av skörden i hamn.
             Nr. 2 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Örtogräs i våroljeväxter bekämpas med eftertanke
Snabb och jämn etablering är den viktigaste ogräsbekämpningen i våroljeväxter. Anpassad kemisk bekämpning kan användas vid behov men är dyr och kan skada grödan. Glöm inte att radodling med radhackning också kan vara användbar för ogräskontroll.
             Nr. 2 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Falsk såbädd är sant
Tekniken med falsk såbädd kan vara effektiv på att bekämpa ogräs. Det visar praktisk erfarenhet, men också ett orienterande försök i vårraps under 2006. Tidig harvning följd av Roundup före sådd minskade gräsförekomsten med 50 procent.
             Nr. 2 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
Halva franska rapsarealen utan plog. Svampsjukdomar i raps och rybs. Margarinpärlan. Rapsolja i New York. Bålgetingen – inte så farlig som du tror. Tysk och svensk N-gödsling närmar sig varandra.
             Nr. 2 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Gödslingsförsök i ekologisk höstraps
Suggflyt var lönsammast i ett försök 2006 utanför Landskrona, med jämförelse av tre kvävegödselmedel i ekologisk höstraps.Försöken fortsätter 2007 med hönsgödsel, Biofer och rötrest.
             Nr. 2 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Engelskt rajgräs
– lättodlad och högavkastande
             Nr. 2 - 2007


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson