Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-11 av totalt 11 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Rapsbaggar 2007 – följ trösklar och växla preparat
Rapsbaggarna går att kontrollera trots att pyretroidresistens ännu förekommer på flera platser i landet. Följ bekämpningströsklarna och växla mellan olika preparat i ett stafettlopp där de avlöser varandra. Det räddar den egna odlingen och förhindrar att resistens utvecklas mot både pyretroider och andra preparat.
             Nr. 3 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Biscaya bryter pyretroidresistens
Biscaya har effekt mot pyretroidresistenta rapsbaggar. Preparatet är dessutom skonsamt mot bin, systemiskt och långtidsverkande. Men rapsbaggarna dör inte direkt utan förlamas, så den synliga effekten är långsam och det gäller att ha is i magen.
             Nr. 3 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Rådliga dalkarlar odlar höstraps
Hösten 2006 skördades tio hektar höstraps i Hedemora i södra Dalarna med en medelskörd på 25 deciton per hektar. Odlingen testas som ett alternativ till våroljeväxter och kom till stånd på initiativ av Frö- och Oljeväxtodlarna. Fältet sköttes efter konstens alla regler och de bästa delarna av fältet gav upp mot 50 deciton per hektar. Testodlingen fortsätter 2007 och planeras fortsätta kommande år.
             Nr. 3 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Rapsexpertis på kinesisk konferens
I mars träffades 750 experter ur den globala rapsintelligentian på GCIRC–kongress i Kina. De svenska deltagarna kunde lyssna på 210 föreläsningar, studera 500 posters och få tillfälle att knyta kontakter och förbättra de internationella nätverken. Dessutom fick de lära sig hur kinesisk rapsodling går till.
             Nr. 3 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Fånggrödor kan skada oljeväxterna
Flera av våra vanligaste fånggrödor kan uppföröka markbundna sjukdomar som angriper oljeväxter. God kontroll på växtföljd och fånggröda minskar risken för skador.
             Nr. 3 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Danska resultat nyttiga för svenska fröodlare
I det stora fröodlingslandet Danmark genomförs en mängd fältförsök där resultaten är användbara på hemmaplan. En stor försöksserie belyser samspelet mellan kväve, stråförkortning och svampbekämpning i olika grässlag. I ängssvingel gav extra N plus svampbehandling bäst netto i plånboken.
             Nr. 3 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Putsa fram vitklövern
Ekologisk vitklöverfröodling ska putsas i slutet av maj när den har 1 blomma per kvadratmeter. Det visar putsningsförsök i Skåne och Östergötland år 2006. Putsningen resulterar i kraftigt förhöjd skörd och rejält sänkt ogräsförekomst. Försöken fortsätter 2007.
             Nr. 3 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Bekämpa klöverspetsviveln i vitklöver
Ett femårigt projekt med behovsanpassad bekämpning av klöverspetsvivlar i vit- och rödklöver i södra Skåne har nu avslutats. Projektet visar att det har varit bekämpningsbehov i nästan alla undersökta vitklöverfält, men nästan inga rödklöverfält.
             Nr. 3 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Rödsvingel
– skånsk fröspecialitet till bete och grönytor
             Nr. 3 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Är Alliansregeringen en småföretagarregering?
             Nr. 3 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
Rapsvirus i svenska odlingar. Pollineringspool tillgänglig. Rapsolja erövrar Asien. Dansk fröodling en raket. Hussar mot gräs i rödsvingel. Torröta – ett växande problem
             Nr. 3 - 2007


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson