Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-13 av totalt 13 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Vi exporterar våra miljöproblem till Kina
             Nr. 4 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Vakta rapsen för raspen
En mild och regnig vinter gynnar åkersniglarna som gillar ett fuktigt klimat utan minusgrader. Deras tungor kan raskt raspa i sig nysådd höstraps om man inte uppmärksammar angreppen i tid. Men med snigelfällor gillrade med söt frukt kan man ganska enkelt avgöra om det fi nns sniglar i ett antal som motiverar bekämpning.
             Nr. 4 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Radsådd minskar spruttrycket
Trots kantzoner kan lättrörliga bekämpningsmedel läcka till vattendragen. Mekanisk ogräsbekämpning i höstraps eliminerar problemet utan att energiförbrukning eller klimatpåverkan ökar.
             Nr. 4 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Väderstatistik ger optimal såtidpunkt
Tyska undersökningar visar att man kan bedöma optimal såtidpunkt av höstraps utifrån klimatiska data. Modellen testas under svenska betingelser med lovande resultat.
             Nr. 4 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Temperatursummor under lupp
Ett examensarbete vid lantmästarutbildningen i Alnarp bekräftar tyska försök att koppla samman temperatursumma och stjälksträckning i höstraps.
             Nr. 4 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Vallfrö på Borgeby Fältdagar
Vall är temat i år på Borgeby Fältdagar den 27-28 juni. För Svensk Raps del innebär det en satsning på vallfrö i våra demorutor. Men självklart finns oljeväxterna med på dagordningen i vanlig ordning.
             Nr. 4 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Satelliter spanar in fransk höstraps
Med en areal på 1,5 miljoner hektar och 100 miljoner kronor för odlingsutveckling är Frankrike en av EUs verkliga tungviktare inom rapsodling. I stora drag liknar odlingstekniken vår svenska men det sydliga läget medför flera intressanta skillnader.
             Nr. 4 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster A(d)vancerad såteknik
Betsåmaskinen Edenhall Advancer används även vid sådd av höstraps. Orienterande studier visar att uppkomsten är snabbare och jämnare än vid sådd med Rapid.
             Nr. 4 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Storsatsning på rapsetablering
Etableringen är det viktigaste momentet i oljeväxtodlingen. Därför har området fått en dominerande plats i forskningsprojekten ingående i Svensk Raps storsatsning 20/20.
             Nr. 4 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Värmlandsraps ger mersmak
Anders Håkanson och Sven Ringdahl odlar höstraps på Värmlandsnäs sydost om Säffl e. Älgarna gillar rapsen nästan lika mycket som de två engagerade odlarna gör, men viltskador får man tåla menar de. För rätt skött finns i höstrapsen en skördepotential som ingen våroljeväxt kan konkurrera med.
             Nr. 4 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Fokus på medlemsnytta
Albin Gunnarson basar och gasar i projekt 20/20 och ökar sin tjänst på Svensk Raps. Gunilla Lindahl-Larsson koncentrerar sig på vallfrö och marknadsbevakning.
             Nr. 4 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
Canola growing great 2015
Friteringstest
Ny handbok i ekologisk vallfröodling
Nästan 90 000 hektar
Nex som höstraps 2010
             Nr. 4 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Vårrybs
– raketsnabb gröda som håller ställningarna vid odlingsgränsen
             Nr. 4 - 2007


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson