Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-8 av totalt 8 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Framtidens behov kräver blankare vapen
             Nr. 5 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Du avgör själv skörden i höst
Redan i höst avgör du med odlingsåtgärderna var skörden av höstraps ska landa nästa år. Tidig sådd, lågt plantantal och rent från ogräs och spillsäd ger kraftiga och välutvecklade plantor som borgar för en hög skörd utan att förväxa. Beståndet ska byggas i höst för att säkra en hög avkastning 2008
             Nr. 5 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Rapsjordloppa vart 7:e år
Se upp med rapsjordloppa, i första hand i Skåne. Men med varmare höstar och ökad odling skall vi vara uppmärksamma även i övriga landet. Betning förslår inte vid kraftiga angrepp utan kompletteras med sprutning. Växtskyddscentralerna varnar i tid, annars ger nattlig vandring med ficklampa eller gulskålar information om när loppan attackerar.
             Nr. 5 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Rapssådd med flyt
Våtsådd är en ny metod för etablering av oljeväxter. Utsäde och flytgödsel blandas vid sådden och har i två försök gett cirka 10 procent högre skörd jämfört med kombisådd.
             Nr. 5 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Rådgivning ger avtryck på ekofrö
Rådgivning på ekofrö har gett utdelning. Trots stigande arealer och fler nya odlare stabiliseras nu skördarna. Odlarna är också nöjda och ser resultat av rådgivningen i tröskans tank.
             Nr. 5 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Vallfröodlingen tänjer gränserna
Traditionella och nya vallfrögrödor testas i demoodlingar i Västmanland, Gotland och Västra Götaland. Syftet är att utveckla svensk vallfröodling under rådande ekonomiska förutsättningar.
             Nr. 5 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Hundäxing
– liten men naggande god, speciellt på torra marker
             Nr. 5 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
Mer satellitfakta
Tredubbling av svensk RME- produktion
Danmark satsar på fröforskning
             Nr. 5 - 2007


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson