Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-10 av totalt 10 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Vi har inte råd att avstå från GMO
             Nr. 7 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Så fungerar världens oljeväxtmarknad
Priset på raps tjurrusar till nya rekordnivåer. Men det finns anledning att förstå mekanismerna bakom marknadens pris för att göra bra affärer. Sug efter biodiesel och brist på sojamjöl till djurfoder driver rapspriset uppåt, medan nyanlagda palmoljeplantager i Asien tillsammans med en svag dollar pressar priset neråt.
             Nr. 7 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Sälj rapsen till ett bättre pris
Att agera på oljeväxtmarknaden kan vara lönsamt. Prissäkring har de senaste åren gett högre rapspriser jämfört med att sälja direkt vid skörd.
             Nr. 7 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Spannmålspris 2008 – resan kan bli skakig
Konsumtionen av spannmål stiger och världslagren är de lägsta på 30 år. Men det betyder inte automatiskt att spannmålspriset skjuter i höjden. Nu är det vädret som har makten över spannmålspriserna. Så följ marknaden noga och spänn fast säkerhetsbältena för resan kan bli skakig.
             Nr. 7 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Här sätts priset på raps
Med en omsättning 10 gånger större än den europeiska rapsbörsen Matif är WCE i Kanada världsledande inom prissättning på oljeväxter.
             Nr. 7 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Svensk Frötidning – pigg 75 åring
Under trekvarts sekel har Svensk Frötidning varit en pålitlig och uppskattad tidskrift inom lantbruket. Produktionen är idag modernast tänkbara men det är bara 20 år sedan vi lämnade de Gutenbergska blytyperna bakom oss.
             Nr. 7 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Förfruktsraps kartlagd med tysk precision
Högre och stabilare skördar av vete är förfrukten raps främsta adelsmärken. Högre kvävemineralisering, sanering av rotsjukdomar och bättre markstruktur är förklaringen. Det konstaterar Olaf Christen som med tyskt sinne för ordning har studerat förfruktsvärdet av raps under nästan 15 år av sitt liv.
             Nr. 7 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Fantastisk fröodlare från Fyn
200 hektar rödsvingel med en skörd på 1500 kilo per hektar inger respekt. Men det är bara en av många frögrödor som med stor framgång odlas på Hverringe Gods i Danmark.
             Nr. 7 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Många möjligheter med vallfrötork på golv
Torkning på golv är ofta en bra investering eftersom det är en flexibel lösning som möjliggör fler användningsområden än bara torkning och lagring av vallfrö.
             Nr. 7 - 2007

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
Höstrapssådden ökade 20 %
Många svar på skördeenkät
Kungen eldar med rapsolja
Dansk raps förväxte hösten 2006
Mer raps till grisar
             Nr. 7 - 2007


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson