Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-8 av totalt 8 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Säljaren sitter i förarsätet
             Nr. 1 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Våroljeväxter – en utmärkt återställare
Våroljeväxter är en högintressant gröda i vår. Den fungerar utmärkt vid återställning av långliggande träda och fånggröda. Nya rön visar dessutom på att etableringen mycket väl kan ske utan föregående plöjning.
             Nr. 1 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Svensk RME sänker CO2-utsläppen med 65%
Utsläppen av växthusgaser minskar med två tredjdedelar när fossil diesel byts ut mot svensk RME. Det visar en analys av RME-produktionens hela livscykel. En obligatorisk låginblandning av svensk RME i all diesel skulle ge stora miljövinster.
             Nr. 1 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Luckrande lusern höjer rapsskörden
Mjölkproducenten Per Ericsson i östra Blekinge odlar höstraps på vallbrottet. Lusernens pålrötter luckrar jorden på djupet. Det svarade höstrapsen på med en skörd på dryga 41 deciton per hektar år 2007, eller 20 procent över Blekingeodlarnas snitt.
             Nr. 1 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Strålande utsikter för vallfrö
Ta tillfället i akt och odla vallfrö. Intresset från såväl svenska som danska fröfi rmor att lägga ut fröarealer i Sverige är stort. Det mesta talar för att fröodling kommer att bli mycket lönsamt de närmsta åren.
             Nr. 1 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ny rapskalibrering till Yara N-Sensor
En N-modell från det franska oljeväxtforskningsinstitutet CETIOM avgör kvävebehovet på våren utifrån beståndets biomassa. Yara har byggt in modellen i sin N-Sensor. Med den går det nu att styra N-givan till höstraps på våren efter beståndets utveckling.
             Nr. 1 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Varierad N-giva i höstraps - stöds av svenska försök
Kväveoptimum på våren till höstraps varierar med beståndet visar också svenska försök. Det talar för att styra N-givan på våren med ett hjälpmedel som Yara N-Sensor.
             Nr. 1 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
Plus 2400 kr/ha för vårrapsen
Pickup bäst på stränglagt vallfrö
Det är de små detaljerna...
             Nr. 1 - 2008


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson