Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-10 av totalt 10 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Nu sänker vi vallfröavgiften
             Nr. 2 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Biscaya bäst i 2:a anfallsvågen
Biscaya som 2:a behandling efter Mavrik bekämpade genom sin långtidsverkan rapsbaggarna bäst i försöken 2007. Också som resistensbrytare är Biscaya ett bra alternativ. Strategin 2008 blir att fortsätta med Biscaya som preparat nr 2 efter premiärårets goda erfarenheter.
             Nr. 2 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Kanadensisk GMO-raps för hela slanten
De kanadensiska rapsodlarna har tagit emot GMO med öppna armar alltsedan introduktionen för tio år sedan. I dag är nästan all kanadensisk raps genmodifierad. Tack vare säker ogräskontroll och robusta sorter odlas raps nu även med stor framgång på marginaljordar.
             Nr. 2 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Fem experter om fem ton
Den hägrande skörden på fem ton höstraps per hektar lockade när Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare bjöd in till fältdag hos Erland Nilsson i skånska Burlöv i juni 2007. Fem experter fick upplysa, tolka och sprida kunskap om raps. Och till slut fick de spekulera i vad skörden i fältet skulle landa på.
             Nr. 2 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Oljelin – högintressant gröda 2008
Lin är ett intressant komplement till vårraps. Låga odlingskostnader och bra priser gör att lin i områden med bra skördar är mycket konkurrenskraftig.
             Nr. 2 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Biet betalar sig bra
Färska studier visar att bin höjer skörden med 10-45 procent i oljeväxter. Med ett rapspris på 4 kronor per kilo kan insektspollineringen öka intäkten med 500–7000 kronor per hektar.
             Nr. 2 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Raps gillar inte blött om rötterna
Oljeväxter är känsliga och gillar inte att det blir vått om rötterna. Samtidigt visar en färsk enkätundersökning från Odling i Balans att dräneringsstatusen är eftersatt. I oljeväxter pareras klimatförändringar med ökad nederbörd bäst med en fungerande täckdikning.
             Nr. 2 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Långa skärbord ökar vinsten
Två års undersökningar visar att med 50 cm extra långa skärbord minskas spillet med åtminstone 100 kilo höstrapsfrö per hektar. Med fröet i trösktanken i stället för bakom tröskan ökar intäkten med drygt 400 kr per hektar med dagens rapspris.
             Nr. 2 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Inblick i polsk rapsodling
Polen är ett stort jordbruksland med intensiv rapsodling. Det fick gårdsmästarstuderande från Önnestad och basårsstuderande från Svalöv lära sig på en resa för att studera vårt sydliga grannlands rapsodling.
             Nr. 2 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
Dansk erfagrupp i höstraps
Stort intresse för sortprovningen
Också möss äter raps på hösten
SFO sänker serviceavgiften på vallfrö
Nya broschyrer om humlor och bin
             Nr. 2 - 2008


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson