Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-11 av totalt 11 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Blanda inte gräsfrö och vete
             Nr. 3 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Vallfrö till 10 000
Vallfröbranschen satsar minst 3 miljoner kronor 2008-2010 på att utveckla svensk vallfröodling. Genom försök och kunskapsförmedling ska odlingen förbättras och öka till 10000 ton årligen.
             Nr. 3 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Höstrapsodling i högkonjunktur
Med priser kring 4 kronor per kilo ger det god utdelning att lägga manken till i höstrapsodlingen. Etablering i tid, tunt bestånd och vältajmad ogräsbekämpning är tre hörnstenar för att plocka hem varje dyrbart kilo.
             Nr. 3 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Renässansraps
Bra pris och säkra högavkastande sorter är tungt vägande motiv för Ulf Börjessons pånyttfödda höstrapsodling. Drygt tio års frånvaro har sanerat fälten från växtföljdssjukdomar och nu bidrar höstrapsen med en god förfrukt och arbetsfördelning till gårdens inalles 18 grödor.
             Nr. 3 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Välkommen till sommarens rapshöjdare
Den 4 juni är det samling i Lars Lennartssons rapsfält på Bäckaskog strax öster om Kristianstad. Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare satsar på favorit i repris efter fjorårets succé hos Erland Nilsson utanför Malmö.
             Nr. 3 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Bra förfrukt ger bra etablering
Förfrukter som ger snabb uppkomst och bra bestånd är bra förfrukter till höstraps. Det visar 3-års förfruktsförsök som inte entydigt kunde kora någon vinnare i förfruktsligan.
             Nr. 3 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Håll huvudet kallt och tröskan på logen
Låt inte ögat lura dig när rapsfältet lyser vitt i topparna. Vänta ut sena sorter och tröska när hela plantan och inte bara toppen är mogen. Det finns flera hundralappar att tjäna på att inte rusa iväg och tröska rapsen för tidigt visar tyska undersökningar.
             Nr. 3 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Tysk taktik på Trögden
Pelle Hedstad och Peter Sivander på Trögden söder om Enköping fick betala dyra lärpengar när de började experimentera med höstraps i slutet av 80-talet. Men en tysk lantbrukspraktikant blev deras läromästare på utsädesmängd och såtidpunkt så att rapsen övervintrade. Nu är höstrapsen en både säker och lönsam gröda i växtföljden.
             Nr. 3 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Rapskaka bra för nöt
En studie utförd av Hans Knutsson visar att rapskaka är intressant som foder till framför allt nötkreatur. Det fettrika och lokalproducerade fodret har vunnit terräng tack vare dagens prisbild på olja och foder.
             Nr. 3 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Lämna spillfröet på ytan
Grobarheten minskar kraftigt i spillfrö efter ett par månader på markytan innan jordbearbetningen sätts in. Det gäller både kulturgräs och gräsogräs. Rätt är att vänta och fel är att skynda sig ut med en djup och tidig bearbetning om man vill minska risken för uppslag i nästa gröda.
             Nr. 3 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
Pollineringspoolen ger ömsesidig hjälp
Rapsoljeeffekt på typ 2-diabetes studeras
Höstraps upp – vårraps ner
Ny off-label för Moddus
Nya odlingsanvisningar
Fint utfall ger frisk höstrapssatsning
             Nr. 3 - 2008


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson