Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-9 av totalt 9 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Enkel matematik vinner i längden
             Nr. 4 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Klen och sen – ödet för sent sådd raps
Sen sådd går inte att hämta in för höstrapsen. Lägg därför mycket krut på att etablera höstrapsen i tid. Annars blir sent sådd höstraps klen och sen lika säkert som amen i kyrkan.
             Nr. 4 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Bara vändtegen räckte inte
Johan Johansson utanför Falkenberg körde Mesurol på vändtegen några dagar efter sådd hösten 2007 för att stoppa sniglarna. Det hjälpte – men bara på vändtegen.
             Nr. 4 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Etablering av höstraps – många vägar öppna
Det verkar finnas många vägar att ta för att etablera en höstrapsgröda. Det visade åtminstone försöksresultaten från det allra första året i en etableringsserie i höstraps. Det budskapet bör glädja uppfinningsrika oljeväxtodlare i landet.
             Nr. 4 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Svensk Raps på Borgeby Fältdagar
             Nr. 4 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Gräsfrötröskningens sköna konst
Tröskning av gräsfrö är en utmaning för fröodlarna. Många olika lösningar finns och rätt utrusning på skördetröskan är viktig. Men glöm inte att föraren är ännu viktigare!
             Nr. 4 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Värmlandsraps under vatten
På Backa Lantbruk i södra Värmland är stor del av arealen invallad och höstrapsen växer under Vänerns vattenyta. Det går utmärkt och premiäråret 2007 tröskades 3 ton per hektar. I år skördas 92 hektar höstraps som passar som hand i handske mellan två höstråggrödor.
             Nr. 4 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Aldrig spillraps med örtblad
Klumprotsjuka på spillraps kan vara ett större problem än man tidigare trott. Bekämpa spillrapsen i begynnande örtbladsstadium för att minimera riskerna för uppförökning.
             Nr. 4 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
Svampbekämpning i timotej
Kanadensiska arealförändringar påverkar priset?
Tolerans mot bomullsmögel på G
Rättelse
Kransmögel också i Tyskland.
             Nr. 4 - 2008


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson