Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-10 av totalt 10 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
SFO satsar i finansoroliga tider
             Nr. 7 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Pollinering i fokus
Rådgivare, lantbrukare och forskare delar med sig av sina arbeten med humlor och bin till gagn för svensk oljeväxt- och klöverfröodling.
             Nr. 7 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Hög oljehalt accelererar vårrapspriset
Vårraps blir extra lönsam för den som lyckas med hög oljehalt i grödan. Var återhållsam med kvävegödslingen för att toppa vårrapskalkylen. Som grundstenar i botten ligger en hög utsädesmängd och vältajmad ogräsbekämpning.
             Nr. 7 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Rapsolja för hälsa och njutning
I höst startar ett 3-årigt projekt för att öka konsumenternas och de professionella matlagarnas kunskaper om rapsoljans positiva hälsoeffekter och breda användningsområde i det svenska köket. Projektet – Rapsolja för hälsa och njutning – drivs av Svensk Raps AB och är delfinansierat av EU. Idag har många svenskar dålig kunskap om fett visar en färsk undersökning. Det nya projektet ska bidra till att förändra detta.
             Nr. 7 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Lägre totalgiva till välfylld höstraps
När kvävegivan ökades på hösten minskade kvävebehovet på våren. Det visar första årets resultat i en ny försöksserie. Ligger försöksresultaten i linje också de kommande åren kommer den totala kvävegivan i höstraps att kunna sänkas.
             Nr. 7 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Fortsatt uppåt för vallfrö
Spannmålspriserna har dalat betänkligt sedan förra årets rekordnivåer. Men låga frölager runt om i världen och minskande arealer gör att fröpriserna 2008 och kanske 2009 kan ligga kvar på samma nivå som 2007. Variationen i efterfrågan mellan fröslagen är dock stora.
             Nr. 7 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Rätt med radsådd på Stenlagårn
Snabb uppkomst i varm jord är grundtanken med den radsådda vårrapsen hos Per Sollenberg och Jan Rickling i Uppland. Då klarar de ogräsen med enbart radhackning. År 2008 kunde de hålla jordlopporna på mattan och tröska nästan 3 ton vårraps trots sen sådd den 25 maj.
             Nr. 7 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Lin och linfrökaka som foderråvara
Linfrökakan är en foderråvara som med vissa restriktioner kan utfodras till idisslare och då jämföras med rapskaka. Dess speciella dietiska egenskaper och höga innehåll av de nyttiga n-3 fettsyrorna gör linfrökakan mest intressant som foder till häst.
             Nr. 7 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Rörsvingel
– nygammalt frögräs, växer så det knakar
             Nr. 7 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
Tuffa regler för EUs användning av bekämpningsmedel
Replik - Ge åker skydd mot exploatering
Sverige störst på ekologiskt gräs- och klöverfrö!
             Nr. 7 - 2008


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson