Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-9 av totalt 9 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Svensk rapsolja ska marknadsföras med EU-support
             Nr. 6 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Höjt pH ökar fröskörden
Fröskörden ökar med ungefär 200 kilo per hektar om pH-värdet ökar med en halv enhet. Det visar en bearbetning av ett stort antal kalkningsförsök utförda vid SLU, Institutionen för mark och miljö. 200 kilo frö betyder ca 700 kronor per hektar i bruttointäkter vilket sannolikt gör kalkning till en lönsam åtgärd i oljeväxter och i hela växtföljden.
             Nr. 6 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Hungriga jordloppor halverar skörden
Ojämna bestånd, sen tröskning, halv skörd och hög klorofyllhalt kan bli resultatet av jordloppornas härjningar i våroljeväxter. Men som odlare finns det några åtgärder utöver kemisk bekämpning som missgynnar jordlopporna. Läs om vilka i denna lektion i jordloppornas biologi.
             Nr. 6 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Samlad attack mot jordlopporna
Jordloppor ställde till med stora problem i våroljeväxtodlingen i Mälardalsområdet 2008. Branschen gör nu samlad front mot skadegörarna.
             Nr. 6 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Svensk kanonraps toppar Wallander
Raps går bra till allt, fascinerar alla och slutar aldrig att överraska. Bättre än så går det knappast att beskriva årets höstraps på Charlottenlund utanför Ystad. Under några dagar i början av maj, när de 100 hektaren höstraps blommade över alla breddar invaderades odlingen av ett filmteam från YellowBird.
             Nr. 6 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Hösten är lång
Spillsäd ska bort, kvävebehoven fyllas på, mikronäring ska finnas på plats och sniglar och rapsjordloppor är inte välkomna. Trots att rapsen är sådd och uppe är slaget inte vunnet förrän alla bitar finns på plats. Ännu är inte hösten slut för höstrapsen.
             Nr. 6 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Lokal rapsolja för hela Sverige
på världsmarknaden. Inte desto mindre satsar allt fler svenska lantbrukare på lokalt producerad rapsolja. Här handlar det om unika smaker och kvalitéer som tillför det svenska köket en ny dimension.
             Nr. 6 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Asiatisk palmolja ökar svensk kolskuld
Utsläppen av växthusgaser och användningen av fossil energi minskar väsentligt när RME producerad på svensk raps ersätter diesel. Men lyfter man blicken är det tveksamt ur miljösynpunkt om i stället palmolja från Sydostasien ersätter den raps som RME-produktionen tar från livsmedel. Högre hektarskördar och större rapsareal i Sverige och resten av Europa är en bättre lösning på försörjningsproblemet, eftersom palmoljan lämnar en tung kolskuld efter sig.
             Nr. 6 - 2008

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
Årets höga oljehalt kräver lägre vattenhalt vid lagring
Nyttiga bakterier i honung
3,9 ton/ha på Backa
             Nr. 6 - 2008


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson