Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Kompletterande mat.
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


  Varumärke för
svensk oljeväxtodling

Kompletterande material till Svensk Frötidning

2014, nr 2  

Artikel: Ekorapsens berg-och-dalbana på St. Bredegården
Komplettering:
Älg äter raps Film 1 | Film 2

   
2012, nr 1  

Artikel: Succé för största rapsprojektet någonsin
Komplettering:
Samtliga presentationer som pdfer

Artikel: Inlaga med Årsredovisning
Komplettering: Denna version är ett samlingsdokument med förenklad sammanfattning, alla bakgrundssiffror, revision plus några artiklar om respektive odlingsgren)

   
2011, nr 6  
Svensk Rapsodling i Kristallkulan
Statistik över oljeväxtareal och avkastning för höstraps och vårraps 1965-2010
 
2010, nr 6  

Bakterier bästa medicinen(sid. 12)
Rapport med redovisning av resultat + bilder mm
Mer info om forskarna:Institutionen för skoglig mykologi och patologi
Sadhna Alström presentation kontakt
Björn Andersson kontakt

N-sensorn vågar variera givan (sid. 22)
Om N-sensorn på Yaras hemsida
   
2010, nr 3  
Näsa för RME
Energigårdarna

Höstens hetaste höstrapssorter
Svensk Raps sortportal

Bekämpa och reglera i vallfrö
Vallfrö 10 000
 
2010, nr 2  
Mellansverige lyfter fram våroljeväxterna

Presentationer:
Desirée Börjesdotter, SW Seed | Albin Gunnarson, Svensk Raps |
Johan Arvidsson, SLU , presentation - artikel - försöksredovisning | Peder Waern, SJV |
Kristina Forsberg, Mabeno (artikel) | Peter Löfgren, BASF | Jon Orvendal, VäxtRåd

 
2010, nr 1  

Sydsvenskt vallfrö på toppmöte
Till kompletta rapporter från föreläsningarna

Vallfrö 10 000 ger resultat
Till Vallfrö 10 000 hemsida


2009, nr 7  

Isbrytaren Crambe
Crambe – för produktion av oljor som industriråvara. Slutredogörelse.
Rapport: OIL CROP PLATFORMS FOR INDUSTRIAL USES, Outputs from the EPOBIO project, April 2007.

Nya odlingsvägledningar
Sid. 29. till odlingsvägledningarna på www.svenskraps.se

   
2009, nr 6  
Lyckad premiär med skördedemo vallfrö
Sid. 11. Bildspel
Sökes: Rapsodlare till ICA Maxi
Sid. 20. Se projekthemsidan "Rapsolja för hälsa och njutning"
   
2009, nr 5  

Se upp med tetraploid rödklöver
Sid. 16. Klicka här för ett samlingsdokument med mycket information om skördeteknik i vallfrö

   
2009, nr 4  

Rekordskördar i skånsk höstraps 2008
Sid 34. Detaljerade digram över temeperatur mm.

Notiser - Skördedemonstrationer 2009
Sid. 36. Program | SMS-anmälan
   
2009, nr 1  

Räkna inte ut vårrybsen
Sid. 12. MTTs försöksrapport på finska och engelska
Rajsvingel
Sid 19. Mer info om odling av rajsvingel - Hykor (källa: Niklas Ingvarsson , Svenska Foder)
Samtliga 16 artiklar i serien Våra Grödor


2008, nr. 7  

Pollinering i fokus
Sid 6. Läs mer om hur du får fler humlor på gården >>
Sid 8. Ny forskning på pollinering i raps och rödklöver: kontakt och mer info om forskningsprojekten:
Riccardo Bommarco (riccardo.bommarco@ekol.slu.se) eller Maj Rundlöf (maj.rundlof@ekol.slu.se). Klöverprojektet: www2.ekol.slu.se/clover/       Rapsprojektet: www.alarmproject.net
Klöverprojektet löper 2008-2010 och är finansierat av FORMAS och EKOFORSK. Rapsstudierna är en del av EU-projektet ALARM ”Assessing large scale risk for biodiversity with tested methods”.
Hög oljehalt accelererar vårrapspriset
Sid 11. Mer info om sorter på sortportalen | Sammanställning av sortförsök i vårraps
Rapsolja för hälsa och njutning
Sid 14. Projektets hemsida, www.rapsolja.info
Sverige störst på ekologiskt gräs- och klöverfrö!
Sid 28. Mer info om ekovallfrö och ekovallfrökampanjen

   
2008, nr. 6  

Sid 9. Hungriga jordloppor halverar skörden. Mer att läsa ”Litteratursammanfattning om jordloppor (Phyllotreta spp.) i vårraps” av Lena Haraldsson.
Sid 15. Svensk kanonraps toppar Wallander. www.charlottenlund.se |www.yellowbird.se
Sid 19. Lokal rapsolja för hela Sverige - mer info på denna hemsida.

   
2008, nr. 5  

Sid 19. Mer info om torkning av vallfrö
           Se även Hans Jonssons reportage, Uno Carlsson, Dalsland, Jordbruksinformation 21-2006

   
2008, nr. 4  

Sid. 23. Hans Henning Sørensen, plantekongressen i Herning 2008. Föredrag | Sammanfattning
Sid. 23 Kontaktuppgifter och information om de ØstligeØers Maskin-rådgivning.

   
2008, nr. 3  
Sid 6. Hemsida "Vallfrö 10 000".
Sid 27. Rapport: "Småskalig produktion och användning av rapskaka."
Sid 28. Odlingsvägledning Hykor rajsvingel och rörsvingel.

 

 

 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson