Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling

Utgivning av Svensk Frötidning

2019

Nr Prel. utgivning Leverans av material till redaktionen
1 v 1 (ca 3-4 jan) 22 nov 2018
2 v 9 (ca 1 mars) 31 januari
3 v 15 (ca 11-12 april) 14 mars
4 v 23 (ca 6-7 juni) 9 maj
5 v 28 (ca 11-12 juli) 31 maj
6 v 41 (ca 10-11 okt) 12 sept
Annonser, priser, teknik mm 2019

Kompletta utgåvor från 1997

2019
1
2
3
4
5
6
2018
1
2
3
4
5
6
2017
1
2
3
4
5
6
2016
1
2
3
4
5
6
2015
1
2
3
4
5
6
2014
1
2
3
4
5
6
2013
1
2
3
4
5
6
2012
1
2
3
4
5
6
2011
1
2
3
4
5
6
2010
1
2
3
4
5
6
7

 

2009
1
2
3
4
5
6
7
2008
2
3
4
5
6
7
2007
2
3
4
5
6
7
2006
3
4
5
6
7
2005
2004
2
3
4
5
6
7
2003
2
3
4
5
6
7
2002
2
3
4
5
6
7
2001
2
3
4
5
6
7
8
9
2000
2
3
4
5
6
7
8
9
             
1999
2
3
4
5
6
7
8
9
1998
2
3
4
5
6
7
8
9
1997
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson