Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 Sök
Om Kunskapsbanken
Bildsymboler
Svamp i oljev.
Insekter i oljev.
SKADEGÖRARE - Portal för mer info!  Varumärke för
svensk oljeväxtodling

De viktigaste svampsjukdomarna i oljeväxter

Källa: Växtskyddscentralerna
Klicka på skadegörarens namn för mer info på Växtskyddscentralernas hemsida.


Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Kålmjöldagg
Blad, stjälkar och skidor på oljeväxter angrips och vid starka angrepp kan hela plantan täckas av mycel. Svampen övervintrar som vilmycel på spillplantor och andra korsblommiga arter. Angrepp uppstår främst varma somrar. Oftast utvecklas kålmjöldaggen sent på säsongen och skördeförlusterna blir som regel ringa.

(Information från Växtskyddscentralerna)Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ljus bladfläcksjuka

Kännetecken
De första symtomen uppträder mycket tidigt på säsongen som vita, millimeterstora pustlar oftast formerade i koncentriska ringar. Efter hand gulnar bladvävnaden med början i mitten av ringarna. Slutligen gulnar också området runt fläcken och bladet faller av. Ett angrepp börjar på de nedre bladen, men sprider sig senare till hela plantan. På stjälken syns angreppet som mörka fläckar.

(Information från Växtskyddscentralerna)Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Gråmögel
Kännetecken
Angrepp orsakar en brunfärgad röta på stjälken. På angripna ställen bildar mycel och sporer ett grått mögelludd utan svarta prickar. Platta, mörka sklerotier bildas ibland utanpå stjälken.

(Information från Växtskyddscentralerna)Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Svartfläcksjuka
Kännetecken
I höstraps syns små och mörka fläckar på bladen redan på hösten. Dessa blir senare ca 1 cm stora, brungrå med koncentriska ringar omgivna av en gul zon. På stjälkarna uppstår 1-5 mm långsträckta svarta fläckar. Angrepp på skidorna visar sig sent under sommaren som små svartvioletta runda eller avlånga prickar/fläckar. Angripna skidor brådmognar och spricker lätt upp varvid fröna dråsar.

(Information från Växtskyddscentralerna)Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Torröta
Kännetecken
Redan på hösten syns tidiga symtom som grå bladfläckar med svarta prickar spridda i den angripna vävnaden. Prickarna är svampens sporhus (pyknider). Senare angrips rothalsen och den nedre delen av stjälken. Starka angrepp vid stjälkbasen orsakar brådmognad och liggbildning.

(Information från Växtskyddscentralerna)Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Kransmögel
Kännetecken
Tidiga symtom är att de lägst sittande bladen gulnar, som regel bara ena bladhalvan. Likaså drabbas ofta ena sidan av stjälken, så att halva plantan torkar in. Senare kan hela plantan vissna och brådmogna. Mikrosklerotierna som bildas mot slutet av sommaren är svarta, tättsittande och nätt och jämt urskiljbara för ögat. Angripna stjälkar får en askgrå färg. Stjälkens yttersta skikt strimlas upp.

(Information från Växtskyddscentralerna)Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Bomullsmögel
Kännetecken
Först syns en blöt röta på infektionsstället. Vid fuktigt väder växer ett bomullsliknande mycel fram och infekterar nya plantor. Inuti stjälkarna bildas sklerotier. Dessa är först ljusa och mjuka, men blir senare svarta och hårda. Vid starka angrepp brådmognar plantan på grund av försämrad vattentransport.

(Information från Växtskyddscentralerna)Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Klumprotsjuka
De första synliga symptomen är att plantorna slokar under varma dagar. På rötterna av angripna plantor bildas svulster som kan täcka hela rotsystemet. I rotsvulsterna produceras svampens vilsporer som är mycket långlivade. Kemisk bekämpning av klumprotsjuka är inte möjlig och i starkt angripna fält kan uppehåll i oljeväxtodlingen behöva göras i 15-20 år. Genom att provodla testplantor i jordprov från fältet kan eventuell klumprotsmitta i fältet påvisas. Om provodlingen visar att smitta finns bör oljeväxter inte odlas på fältet.
Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson