Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 Sök
Om Kunskapsbanken
Bildsymboler
Svamp i oljev.
Insekter i oljev.
SKADEGÖRARE - Portal för mer info!  Varumärke för
svensk oljeväxtodling

Bilderna berättar om innehållet och visar vägen

Svarssidan i Kunskapsbanken är kryddad med några symbolbilder. Dessa ger dig en snabb översikt på typ av information samt var den kommer ifrån. När du klickar på bilderna (vid sökning alltså - inte här !) så kommer mer information - ofta en pdf-fil men det kan vara en annan hemsida etc.

För varje svarspost visas informationsområdet till vänster medan informationskällan visas längst ner.

 
Informationsområde
Oljeväxtodling (raps eller rybs)
Vallfrö
Lin
Svensk Raps AB, övergripande information
Övrigt
   
Informationskälla
Svensk Frötidning
Fältförsöksverksamheten
Övrigt
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson