Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
RAPSMÄSTAREN  
Enkät vårraps 2016  
Höstrapsetablering - samlingssida  
Vårraps 3000  
Europamästare i höstrapsodling 2014!  
Bedöm vårens kvävegiva i höstraps!  
Odlingsvägledning höstraps  
Kalkyl - oljeväxt  

RME - raps till energi

 

Rapsolja

Lokala pressare

 

Areal

Medel
Områdesvis:
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

 

Skörd

Oljeväxt- & linskördar


* PROJEKT 20/20
Dokument/sammanf.
Projekt
Kontakt


Allt om lin!  
     

Varumärke för
svensk oljeväxtodlingOLJELIN  
  LÄSVÄRT

Lin 2016 – lönsamt och stabilt
Linskörden 2015 blev bra och därmed steg lönsamheten i odlingen. Inför 2016 är förutsättningarna desamma med ett stabilt linpris. I fältförsök testades 2015 några odlaridéer, men svaren blev desamma som tidigare år – lin är en stabil gröda utan tvära kast i odlingsteknik.
(Artikel i Svensk Frötidning jan. 2016)

Lin lyfte 2014 och är högintressant 2015
Linodlingen vände arealmässigt försiktigt uppåt under 2014. Prisbilden är fortsatt stabil med förutsättningar god lönsamheten 2015 genom att lin är en modest gröda utan krav på höga insatser.
(Artikel i Svensk Frötidning jan. 2015)

Som Svinto i haspeln
Linhalm är som Svinto när det trasslar i haspeln och kan sänka humöret vid tröskning. Men trots tvålullsegenskapen uppskattar bröderna Bergman på Ulvåsa linet i växtföljden. Grödan är enkel att odla, förfruktsvärdet högt och lin lämnar ett bra TB i deras efterkalkyler.
(Gårdsreportage i Svensk Frötidning feb. 2015))

Alla artiklar om lin i Svensk Frötidning

  SORTER
På Sortportalen hittar du all info om sortresultat och länkar till mer sortinfo.

  KALKYL
 
  Ekonomi, kr/ha   Insatser
VÅRRAPS LIN VÅRRAPS LIN
Utsäde 970 980 150 pl/m2 (8 kg) 70 kg
Gödning 1 320 770 120 kg N 70 kg
Örtogräsbekämpning 800 250 1,75 Butisan Top 0,8 Ally 50 ST
+ 20g Gratil
Insektsbek. inkl. körning 920 190 3–4 st. 1 st.
TOTAL KOSTNAD 4 010 2 190  
SKÖRD / INTÄKT 6 825 7 200 2100 kg* 3,25 kr/kg 1800 kg*4 kr/kg
NETTO 2 815 5 010  
NETTO TILL
LINETS FÖRDEL
  + 2 195

Kostnader för PK-gödsling, gräsogräsbekämpning, svampbehandling och maskinkostnader bedöms som lika för grödorna.
/Publ. 30 mars 2015


  STATISTIK
 

Sverige har en gammal tradition att odla såväl olje- som spånadslin. Under de senaste åren har oljelinodlingen återigen blivit en etablerad gröda i Syd- och Mellansverige. De blåblommande linfälten har blivit ett nytt uppmärksammat inslag i landskapet.

De viktigaste produkterna är linfrö, linolja, linfrökaka och linfiber. Många miljömedvetna använder olika linprodukter. Linolja i färg och rostskyddsmedel ökar stadigt tillsammans med andra miljövänliga produkter av lin. Linfröolja som hälsokost är ett annat exempel.

Oljelin är också en uppskattad omväxlingsgröda i ansträngda växtföljder med dokumenterad förfruktseffekt vid odling av höstvete. Linet sanerar skadesvampar och en ökad veteskörd på 2000 kilo per hektar är inte ovanlig.

Claes Schneider, linodlare i Närke
 
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson