Översikt | Sök| Kontakt
 

  Till startsidan

Marknadsanalys
Prissäkring
MarknadslänkarAktuell marknadsanalys av Henrik Strindberg, Svensk Raps AB
Uppdaterat 10 april 2012  
Läge att prissäkra del av rapsskörden 2012!  
 

Det är nu inte fel att prissäkra en del av rapsskörden 2012. Vi upplever för dagen ett starkt pris på rapsfrö och det är inte fel att säkra i alla fall en del av skörden 2012 nu. Nu kan vi också konstatera om grödan ser bra ut och borgar för en i alla fall normal skörd. Att säkra sitt pris är ju bara ett sätt att minska risken. Mitt råd är att i alla fall säkra en tredjedel av skörden nu. Även om du köpt ditt kväve till det dyrare priset i höstas, så är efterkalkylen nu klart positiv.

Ser vi några år bakåt, så har priset haft en tendens att sjunka efter v 20. Så har i alla fall varit utfallet de sista två åren. USDA konstaterar i sin sista prognos att de amerikanska bönderna har valt att så mer majs och mer vete, på bekostnad av sojabönorna. Detta är första gången sedan 2007 som sojabönorna minskar i areal. Detta kan i sig och med tanke på vad jag skriver om sydamerikas sojabönskörd längre ner i spalten, borga för ett starkt pris även efter v 20 i år. Av den anledningen tycker jag att en tredjedel är lagom just nu.

Skörden av sojabönor i Sydamerika blir den lägsta på 3 år. Enligt Oil World så minskar skörden med 26 miljoner ton jämfört med förra året, det lägsta på tre år. Detta kommer att ge upphov till prisökningar under de närmaste månaderna enligt prognosinstitutet. Vi kommer inte bara se uppköpare som vill säkra sin tillgång av vegetabiliskt frö, utan även en del spekultativa affärer kommer att driva på. Det kan i sig innebära en fara för priset på lite längre sikt. Alla vet vi att pappersaffärer ger en turbulent marknad och när investerarna är nöjda med sin reavinst och säljer, så kan priset också kvickt dala.

Vart är råoljepriset på väg? Experterna är idag lite förvirrade över situationen, varför råoljepriset den senaste tiden stigit så kraftigt. Det finns i dagsläget en lageruppbyggnad som borde medföra prisfall, men situationen är tvärtom. Nervositeten för konfliktutvecklingar framförallt i Iran tycks vara den styrande faktorn. Råoljepriset, som trenden är idag, borgar också för högre priser på vegetabiliska oljor till fordonsbränsle!

Kina ökar sin import av vegetabiliska oljor. Kinas egen produktion av oljeväxter har sjunkit under de två sista åren. Det visar statistik som Oil World nu fått fram. Detta tillsammans med ökad konsumtion kommer att leda till större importbehov. I Kina är produktionen av vegetabilisk olja är baserad på i stort sett 4 lika stora grödor sojabönor, raps, bomull och jordnötter. Produktionen av sojabönor och rapsfrö har sjunkit medan bomullsfrö och jordnötter har ökat, men samtaget är det trots allt en minskning det handlar om. Den största anledningen till produktionstappet är att andra grödor odlas på åkermarken. De höga priserna på spannmål de sista året är naturligtvis orsaken även här.

Våroljeväxter är ett bra val 2012. För den som vill ha utsäde till våren, är det hög tid att beställa. Enligt Lantmännen SW Seed är hybridsorterna nu slutsålda. Bra linjesorter finns dock fortfarande att tillgå. Med tanke på vad jag skrivit ovan om årets förväntade prisbild på oljeväxtfrö kontra spannmål borde intresset vara högt, speciellt som det inte såddes tillräckligt med höstraps i flertalet odlingsområden i höstas. Ett antal odlare i södra sverige som normalt inte odlar vårraps har i år provat och fått mersmak. Odlingskalkylen är mycket intressant och i Svensk Frötidning nr 6-2011 samt här på hemsidan, kan du läsa mer om vårrapsens odlingsekonomi .

 

 
Källa: Oil World.
 

 

 
 
 
Detaljerat terminspris  
  Mer om prissäkring >>  
     
 
 


Svensk Raps AB, Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadr. Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600