Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 


Marknadslänkar
Varumärke för
svensk oljeväxtodling
Prissäkring
 

Hos Lantmännen kan man prissäkra fritt Karlshamn.

När priset är lockande kontakta din handlare och gör ett avslut. Det skall vara leveransgill vara till Karlshamns; Under 9 % vattenhalt och under 4 % avfall. Detaljerna får du av Lantmännen. Även övrig handel, t.ex. Svenska Foder erbjuder  prissäkring.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson