Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 


Ledaren
Bli medlem i SFO!
Målsättning
Verksamhet
Styrelse SFO & Svensk Raps AB
Personal
Medlemsföreningar
Intressemedlem
     
Bilder
Logotyper
     
Odlaravgift
Stadgar, SFO  
Årsredovisning
Uppgifter BG etc.
Reseräkningar
Aktuella skördar
Ange vallfröskörd  
Ange oljeväxtskördVarumärke för
svensk oljeväxtodling

Intressemedlemskap i SFO  
 
 

Genom att vara intressemedlem i Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, så stödjer ert företag svensk
frö- och oljeväxtodling!

Samarbetet ger ingen rösträtt på vår stämma, utan ska ses som ett enkelt sätt att få löpande information från vår organisation. Inbjudan till alla arrangemang som anordnas av SFO, både centralt och lokalt.

Fem prenumerationer på vår populära tidsskrift, Svensk Frötidning, där ni själva bestämmer adressaten ingår även. I Frötidningen kommer ert förtetagsnamn och logga att presenteras en gång per kalenderår. Möjlighet till samarrangemang i för odlingen aktuella frågor kan ingå som en del av samarbetet!

 
     
  BLI INTRESSEMEDLEM  
     
   


 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson

 
BioRecLantmännen Lantbruk Agria Syngenta NoroTec Gullviks BASF Vallberga Lantmän >> Svenska Foder >> Johan Hansson >> AAK >> BM Agri >> Handelsbanken >> Föreningen Foder & Spannmål >> CORTEVA >> Hjalmar Möller Swedish Agro Energifabriken Ecobränsle UPL Scandinavian Seed >> Nordisk Alkali