Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 


Ledaren
Bli medlem i SFO!
Målsättning
Verksamhet
Styrelse SFO & Svensk Raps AB
Personal
Medlemsföreningar
Intressemedlem
     
Bilder
Logotyper
     
Odlaravgift
Stadgar, SFO  
Årsredovisning
Uppgifter BG etc.
Reseräkningar
Aktuella skördar
Ange vallfröskörd  
Ange oljeväxtskördVarumärke för
svensk oljeväxtodling

Policy, affärsidé och målsättning

Policy

" SFO ska vara den organisation som är odlarens givna part och vara den expert på odlingsfrågor om oljeväxter, lin och vallfrö som myndigheter, media och allmänhet vänder sig till. "


Affärsidé

Genom ett branschövergripande samarbete skall sådana odlingsvillkor skapas för oljeväxter att de blir konkurrenskraftiga grödor i svensk växtodling.Målsättning

Konkurrenskraften i den svenska oljeväxtodlingen skall vara sådan att vi får en bestående areal på minst 100 000 hektar.

 

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson