Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 


Ledaren
Bli medlem i SFO!
Målsättning
Verksamhet
Styrelse SFO & Svensk Raps AB
Personal
Medlemsföreningar
Intressemedlem
     
Bilder
Logotyper
     
Odlaravgift
Stadgar, SFO  
Årsredovisning
Uppgifter BG etc.
Reseräkningar
Aktuella skördar
Ange vallfröskörd  
Ange oljeväxtskördVarumärke för
svensk oljeväxtodling

Redovisning av odlaravgifter för oljeväxter
till Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare

REDOVISNING AV HANDELSFÖRETAG
Odlaravgiften tas normalt upp och redovisas till SFO av handelsföretagen.
 

Information och instruktioner för betalning (2017-10-20) >>


REDOVISNING AV ODLARE
I vissa fall kan det vara aktuellt att odlare själva redovisar sin odlaravgift till SFO. Detta kan vara vid egen förbrukning, t.ex. vid hemmapressning eller vid försäljning till handelsföretag som inte tar upp och redovisar odlaravgifter till SFO.
  Avgift
 

Odlaravgiften är på oljeväxter (raps, rybs och lin) är 18 kr/ton omräknad 9 % vara.
Storleken på odlaravgiften fastställs varje år på SFO:s föreningsstämma.

  Gör så här
 

Redovisa avgiften enligt följande:

 1. Räkna fram beloppet som antalet ton 9 % vara x 18 kr.

 2. Mejla eller skicka in uppgift om det framräknade beloppet till SFO tillsammans med uppgift om fakturamottagare, så skickar SFO en faktura på det uppgivna beloppet + 25% moms

  ADRESS:
  Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare
  Box 96
  230 53 Alnarp

  E-post
  faktura@svenskraps.se
  Frågor
 

Frågor om redovisningen av odlaravgifter kan ställas till kansliet i Alnarp, telefon 040-46 20 80


 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson

 
s