Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 


Ledaren
Bli medlem i SFO!
Målsättning
Verksamhet
Styrelse SFO & Svensk Raps AB
Personal
Medlemsföreningar
Intressemedlem
     
Bilder
Logotyper
     
Odlaravgift
Stadgar, SFO  
Årsredovisning
Uppgifter BG etc.
Reseräkningar
Aktuella skördar
Ange vallfröskörd  
Ange oljeväxtskördVarumärke för
svensk oljeväxtodling

SFOs stämma 2020
”Hållbar rapsodling - i ett europeiskt perspektiv”.

SFO:s stämma på Hotell Statt i Hässleholm den 28 januari samlade ca 90 deltagare. Det var fullmäktigeledamöter från de 11 lokala föreningarna runt om i landet,
medlemmar och inbjudna gäster.

KLICKA HÄR FÖR BILDSPEL/VIDEO (öppnas i nytt fönster) >>

Foto: Hans Jonsson, Cumulus Information

Referat

Ordföranden hälsade välkomna
Nils-Gustav Nilsson, ordförande i Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare inledde med att från den lokala föreningen hälsa alla välkomna till Hässleholm och Snapphanebygden och SFO:s ordförande Lars Johan Merin fortsatte med en tillbakablick på året som gått.

Ett bra 2019
Odlingsåret 2019 har varit raka motsatsen till problemåret 2018. Rapsskördarna 2019 blev de högsta på många år, med ett genomsnitt på över fyra ton för hela landet. Den odlingsutveckling som SFO bedriver nära odlarna ger resultat. Årets vallfröskördar har även de blivit bra. Arealerna ökar av både ekologiskt och konventionellt odlat frö. Sverige är idag världsledande producent av eko-frö. För att producera svenskt kvalitetsfrö har odlarna tagit på sig högre krav än vad certifieringen kräver. För detta har fröföretagen gett odlarna för låg ersättning. Förhoppningarna om en förändring är stora på årets fröpriser.

Aktiviteten är livlig i SFO:s 11 medlemsföreningar och tillsammans skapas en fin vi-anda. Årets ekonomiska resultat grundar sig på 2018 års dåliga skördar, men SFO är en solid förening som klarar detta. Med dessa ord avslutade Lars-Johan Merin sitt inledningsanförande och förklarade årets stämma för öppnad.

Magnus Rafsten – ny i styrelsen
Efter inledningen tog dagens stämmoordförande Per Lindahl över klubban. Föreningens redovisningshandlingar föredrogs VD Anneli Kihlstrand och årets resultat- och balansräkning fastställdes. Magnus Rafsten, Asmundtorp valdes till ny styrelseledamot efter Carl-David Trozelli. Föreningens revisor sedan många år, Jan-Anders Andersson, Stångby hade undanbett sig omval och till ny revisor valdes Peter Finnfors, Trelleborg.

Hållbar rapsodling i ett europeiskt perspektiv

Efter avslutad stämma följde en konferens med temat ”Hållbar rapsodling”.

Albin Gunnarson inledde konferensen med att konstatera att Sverige är det land som ligger i topp 2019 när det gäller högsta rapsskörden. Detta visar att vi har duktiga odlare som tar till sig ny kunskap. En orsak till framgången är att i Sverige tillämpas långa växtföljder i jämförelse med andra länder. Ett växtföljdsförsök från Bjertorp visades där det tydligt framgår hur snabbt exempelvis klumprotsjuka kan sprida sig vid för tätt mellan oljeväxtgrödorna.

Dr Udo Heimbach från Julius Kühn Institut i Tyskland visade på ett antal svårigheter som oljeväxtodlingen står inför i Europa. Framförallt handlar det om resistens och möjligheterna till insektsbekämpning. Politiska beslut ger restriktioner och allmänheten är inte medveten om fördelarna med växtskydd. Problemen med resistens beror till viss del på att lantbruket har överanvänt insekticider. Dessa har varit billiga och de bekämpningströsklar som finns har varit för dåliga. För att klara situationen med resistens gäller det att vara rädd om predatorerna, växla preparat, inte behandla förebyggande och att lyssna på oberoende rådgivning.

Dr Christer Nilsson, gav sin syn på hur vi behåller en hållbar rapsodling i Sverige. Det finns idag inte ett lika stort antal insektsarter i Sverige som i Tyskland, men klimatförändringar gör att dessa kan komma, till i första hand södra Sverige. Aktuella skadegörare på raps gicks igenom och vikten av att ta hänsyn till parasitsteklar och jordlöpare betonades, Slutligen konstaterades att vi behöver bättre bekämpningströsklar och bättre kunskap kring när det rätta bekämpningsfönstret är tillgängligt. Kemisk bekämpning kommer alltid att behövas. Efter avslutade föredrag gavs möjlighet till frågor och diskussion med föredragshållarna.


Nordisk Alkali BASF DuPont DEKALB
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson

 
s