Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
RAPSMÄSTAREN  
Enkät vårraps 2016  
Höstrapsetablering - samlingssida  
Vårraps 3000  
Europamästare i höstrapsodling 2014!  
Bedöm vårens kvävegiva i höstraps!  
Odlingsvägledning höstraps  
Kalkyl - oljeväxt  

RME - raps till energi

 

Rapsolja

Lokala pressare

 

Areal

Medel
Områdesvis:
2016 2015 2014 2013
2012
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

 

Skörd

Oljeväxt- & linskördar


* PROJEKT 20/20
Dokument/sammanf.
Projekt
Kontakt


Allt om lin!  
     


Varumärke för
svensk oljeväxtodlingMedelareal oljeväxter

Rekordstor höstrapsareal
Det har såtts 105 400 hektar höstraps hösten 2016, vilket är den största höstrapsarealen någonsin. Jämfört med 2015 års areal är det en ökning med 26 %. Arealökningen har varit kraftig i nästan alla län utom i Skåne, där ändå uppemot hälften av den totala höstrapsarealen såddes 2016.

Även den ekologiskt odlade höstrapsen ökade
Den höstsådda arealen av raps som kommer att odlas ekologiskt uppgår till 6 600 hektar och är därmed rekordstor.

Källa: Jordbruksverket, 30 november 2016 >>

 
Medelareal
LIN
Höst-
raps
Höst-
rybs
Vår-
raps
Vår-
rybs
Summa
raps o
rybs
Medel
2012-2016
76 930 752 24 509 1 632 103 823 7 139
   
Höstsådd 2016 105 400 1 200        
 
2016 83 459 966 7 434 1 094 92 953 8 403
2015 88 172 874 4 499 980 94 525 7 097
2014 79 603 793 14 341 1 277 96 014 6 561
2013 71 638 319 50 949 2 751 125 656 4 839
2012 61 778 808 45 323 2 059 109 968 8 797
 
2011 56 000 395 36 112 1 781 94 887 14 743
2010 71 836 496 35 695 2 207 110 234 19 144
2009 67 841 282 29 245 2 150 99 516 9 954
2008 61 860 834 24 359 2 453 89 506 3 534
2007 50 341 1 117 33 044 3 341 87 843 4 333
2006 47 638 1 138 35 148 6 270 90 194 8 764
2005 34 997 1 460 38 578 7 116 82 152 9 854
2004 38 200 1 300 36 300 8 400 84 200 5 700
2003 24 500 900 26 500 7 500 59 400 3 700
2002 31 600 1 900 22 100 12 300 67 900 3 300
2001 20 100 1 000 13 200 10 000 44 300 4 500

Slutgiltiga arealer, SJV, urval från resp. årssammanställning >>

Detaljerade arealer, regioner >>


Ekologiska oljeväxter - areal fr.o.m. 2009 >>


SJV - Statistik Arealer

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson