Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
Höstrapsetablering - samlingssida  
Bedöm vårens kvävegiva i höstraps!  
Vårraps 3000  
 

Areal

Medel
Områdesvis:
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

 

Skörd

Oljeväxt- & linskördar

 

 


* Rapsmästaren
* RME - raps till energi

* Projekt 20/20Varumärke för
svensk oljeväxtodling
Albin Gunnarson förevisar Kvävevågen - vårt egenhändigt framtagna praktiska set för att bedöma vårkvävegivan i höstraps.
N-gödsla rätt till våren!

Genom att klippa och väga rapsen på hösten kan du få god vägledning för rätt kvävegödsling till våren! Bakgrunden till detta är forskning som visar att:

 • Ju kraftigare tillväxt på hösten, och ju högre N-mineralisering som förväntas från höstrapsfältet under vår-sommar, desto lägre N-giva kan man ge till höstrapsen på våren!
SÅ HÄR GÖR DU
 1. Klipp 1 m² grön raps på hösten i slutet av växtperioden.
  Se instruktionsfilmen nedan!

 2. Väg grönmassan i påsen. Upprepa provtagningen på några slumpvis valda ställen på fältet.

 3. N-mineralisering vår-sommar uppskattas genom erfarenheter från fältet:
  1. Låg mineralisering = 10-20 kg N
  2. Normal mineralisering = 30 kg N
  3. Hög mineralisering, ex stallgödsel = 40-50 kg N

 4. Uppskatta den förväntade skörden. Utgå från gårdens medelskörd med viss justering för grödans utseende. En kraftig gröda kommer att avkasta mer än en dåligt utvecklad gröda.

 5. Beräkna vårkvävegivan med kalkylatorn nedan

* Albin Gunnarson berättar i Lantbruksnytt 10 nov 2017 (1:20–3:30 i avsnittet) >>

* Komplement till klippnning: skanna höstrapsen med drönare >>


Här räknar du ut rekommenderad vårkvävegiva!

Ange rapsens grönmassvikt på 1m²

Ange uppskattad N-mineralisering
Förväntad skörd, kg/ha
 
VÅRKVÄVEGIVA, kg/ha, nedan

                               

OBS: Upprepa vägningen på 3–4 representativa platser i fältet
och beräkna ett medelvärde!
Utvecklingen av denna rådgivningsteknik är finansierad av
svenska oljeväxtodlare via Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning!
Se filmen om provtagningen!


Intresset för Kvävevågen är mycket stor!
Finansierat av Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson