Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
Nordiska våroljeväxt-
konferensen 2019
 
Höstrapsetablering - samlingssida  
Bedöm vårens kvävegiva i höstraps!  
Vårraps 3000  
 

Areal

Medel
Områdesvis:
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

 

Skörd

Oljeväxt- & linskördar

 

 


* Rapsmästaren
* RME - raps till energi

* Projekt 20/20Varumärke för
svensk oljeväxtodling   Vårraps 3000

SLUTREDOVISNING 6 februari 2017:

Artikel i Svensk Frötidning 2/2017


Vårraps 3000 drevs under 2014–2016 och slutredovisades under 2017

MÅL
Att höja vårrapsskördarna till 3 ton per hektar.

PROJEKTGRUPP
Efter en öppen samling med brainstorming på Ultuna hösten 2013 bildades följande projektprojektgrupp:

* Albin Gunnarson SFO,
* Johan Arvidsson SLU
* Lena Engström SLU
* Gunnar Lundin JTI
* John Löfkvist Agrifocus
* Desirée Börjesdotter Lantmännen
* Marcus Eriksson, SUFO

PROJEKTOMRÅDEN
Följade projektområden bedöms ha störst chans att bidra till att nå målet:

 • Nya N-gödslingsförsök i högavkastande hybrider.
  Kommer att påbörjas i hela landet 2014
 • Skörd och skördespill vid avdödning med glyfosat i kombination med spillminskande tillsatsmedel.

  Vårraps 3000 har också knutit två SSO- och SLF-projekt till sig:

 • Bättre utnyttjande av skördepotentialen
  i vårraps. Drivs av Lena Engström och ska bl.a. undersöka möjligheterna
  att styra N-gödsling med N-Sensor och Greenseeker.
 • Säkrare etablering av våroljeväxter genom utebliven höstbearbetning. Drivs av Johan Arvidsson.

ARTIKLAR

Målet är 3 ton vårraps (Svensk Frötidning nr 2 2015)

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson