Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 

 


Varumärke för
svensk oljeväxtodling

Om Svensk Raps AB
 

Till Ledaren

LEDAREN - Satsa på grödan som ökar med
2 procent varje år (19 juli)


Inför höstrapssådden...

Vi har gjort en samlingssida med fakta och inspiration för sådd av höstraps 2016
och även höstrybs >>

Ogräs special: Läs om dispensen för Butsian Top och godkännandet av Devrinol !

Vill du bli först med att få reda på resultaten i sortförsöken i höstraps!
Klicka här och anmäl ditt intresse >>

KLUMPROTSJUKA - erbjudande för medlemmar i SFO

Du som medlem i SFO kan lämna in ett jordprov för att undersöka om du har klumprotsjuka i dina fält och få rabatterat pris hos Eurofins. Blankett för inlämning av jordprov klicka här!

Mer om klumprotsjuka >>Moddus Start får användas för tillväxtreglering av klöver för fröproduktion

Sverige Frö- och Oljeväxtodlare har fått ett utvidgat produktgodkännande för Moddus Start fr.o.m. 25 maj 2016.

Användningsområde: för tillväxtreglering av klöver för fröproduktion. Max 2 behandlingar per år. Max dos 0,8 l/ha; den totala dosen får inte överstiga 0,8 l produkt per hektar och säsong. Halmen från klöver får inte användas till foder.

Läs mer om tillväxtreglering i Svensk Frötidning nr. 4 2016 >>

 

Kålmal i oljeväxter!

Det omfattande angreppet av kålmal över Skandinavien ställer till problem i flertalet kålväxter.

I vårrapsen börjar vi få indikationer på att blandningar mellan Avaunt + pyretroid har fungerat bra. Lokala variationer är förstås stora. Nu är vårrapsen i blom och då är Fastac och Kasio Sorbie registrerat. Bra bekämpningströsklar saknas men det gäller att försöka hålla angreppet i schack.


Bekämpning av kålmal efter blomning i raps och rybs kräver ny tabell till Kasio Sorbie

Kasio Sorbie är en pyretroid som är registrerad i raps och rybs, utan begränsande utvecklingsstadier men med 28 dagars karens.

Tabellen på produktens etikett anger utvecklingsstadier vilket egentligen inte är aktuellt. I samband med en eventuell tvärvillkorskontroll anges att växtskyddsmedel skall användas i enlighet med villkoren som anges i märkningen (läs etiketten).

Här finns därför en ny tabell att ladda ned som uppfyller kraven för märkning i samband med behandling av kålmal efter blomning i raps och ryps. Saknar din förpackning denna tabell så ladda ned den här. Skriv ut så många du behöver och märk förpackningarna som du förvarar med rätt tabell.

 

 

   Branschriktlinjer

Branschriktlinjer för de svenska företagens vallfrökontrakt från och med skörden 2016 på plats.

Läs mer >>

(14 april)

 

Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare anordnar tillsammans med tidningen Lantmannen odlingstävlingen Rapsmästaren. Tävlingen startade hösten 2015 är förlagd till Krokstorps gård utanför Helsingborg och går ut på att ta högsta möjliga oljeskörd hösten 2016.
www.rapsmastaren.se
Tävlingsdeltagarna samlade den 9 oktober 2015 på Krokstorp Gård med tävlingsfältet i bakgrunden.

 

   SKADEGÖRARE - håll dig
   informerad !

Översiktsida med mer info om skadegörare


Till fältförsöken

Försök - Sortinformation
Sammanställningar


Utlagda försök 2016

FÖRSÖKSRESULTATEN 2015

Vill du ha e-postpåminnelse vid nya försöksresultat? Klicka här!

 

Sortportal med sortval
Sammanställningar och flerårsresultat

 

 Intressemedlemmar i SFO
Mer om intressemedlemskap >>

 

Bli medlem i SFO!

 

Rapsrecept
Tveka inte! Din nästa måltid finns här bland något av våra 125 recept baserade på den fantastiska svenska rapsoljan.

Vi toppar med 10 s.k. NYrecept av Carina Brydling kocklandslaget >>

SMAKLIG SPIS !!!

Fisk Kyckling Kött Vegetariskt Macka Smått & Gott Soppa Bakning Dressing
Blommande rapsfält och lastbilar har numera mycket ihop!
  RME - Bioenergi från raps

Raps bidrar med RME, eldningsolja och mycket, mycket mer. Vi informerar om RME.
 Skördar
Alla skördar från och med 2001

 

Aktiviteter /
ANMÄLNINGAR

 SÖK FORSKNINGSANSLAG
 

* Ansökan senast den 10 oktober 2016


 ERFA - arrangemang

 

* Vallfrö
Dalsland, Värmland, Västergötland och Bohuslän
Program och anmälan

* Vallfrö & höstraps
Skåne, Halland och Blekinge
Program och anmälan

* Rödklöver, Östra Götaland


 ÖREBRO LÄNS F&O
 

* Sommaraktiviteter 2016
(16 juni + ERFA i vallfrö)


 ÖSTRA GÖTALANDS F&O
 

* ERFA-grupp klöverfrö


 VÄSTRA SVERIGES F&O
 

* ERFA i vallfrö


 SÖDRA SVERIGES F&O
 

* ERFA i vallfrö & höstraps

* Fonder att söka, senast
31 oktober 2016  Svensk Frötidning
branschens bästa

Nummer 5

Alla nummer fr.o.m. 1997
Kontakt
Sök
Odlingsvägledningar
Detta är SFO
Verksamhet
Resurspersoner
Bilder - verksamhet
Logotyper
Företagsuppgifter
Årsredovisning

 

 STATISTIK
Oljeväxter

SKÖRD
Definitva skördar
Skördeuppskattning

AREAL
Medelarealer Sverige
Detaljerade områdesarealer:
2015 2014 2013 2012 2011

Vallfrö

Skörd
Definitva skördar
Skördeuppskattning

Areal
Medelarealer Sverige
Detaljerade områdesarealer

 

 

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson

 

Fisk Kyckling Kött Vegetariskt Macka Smått & Gott Soppa Bakning Dressing