Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 

 


Varumärke för
svensk oljeväxtodling

Om Svensk Raps AB
 

Till Ledaren

LEDAREN - Krafttag krävs (12 december)


Ny VD rekryteras till SFO

Den 23 oktober 2014 slutade Henrik Strindberg som VD för Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare. Den löpande driften var under ordförandes och vice ordförandes ansvar under en period i oktober och november.

Styrelsen beslutade, efter analys och utredning av organisationen, att starta en rekryteringsprocess med sikte på att anställa en ny VD.

Under tiden som denna process pågår, har
Albin Gunnarson
från den 1 december 2014 tillsatts som tillförordnad VD under en begränsad period.

Lars-Johan Merin, ordförande

 

 Bedöm vårkvävet i höstraps


Genom att klippa
1 m² raps på hösten
kan du nu få god vägledning för rätt kvävegödsling till våren!


Vi berättar hur det går till!
Se FILMEN !!! >>>


Europamästare!

Albin Gunnarson, som tävlade för SFO, tog hem guldet i DLG Feldtages höstrapstävling.

- Svensk odlingsstrategi med en av Tysklands bästa sorter var det vinnande konceptet.

Läs mer >>

Albin Gunnarson vid den vinnande höstrapsrutan!

   Bin & Pollinering

Här hittar du information om våra flitiga vänner. Bland annat länkar till pollineringspool och filmer.


   SKADEGÖRARE - håll dig
   informerad !

Översiktsida med mer info om skadegörare

 

Till fältförsöken
Försöksresultat

Senaste uppdatering: 27 nov

Vill du ha e-postpåminnelse vid ny försöksinformation? Klicka här!
Försöken 2014
Sortportal med sortval
Sammanställningar och flerårsresultat

 

PRESSMEDDELANDE

Styrelsen för Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare konstaterar att Sveriges lantbruk står inför nya krävande utmaningar och som konsekvens av detta har man bestämt sig för att Sveriges Frö- Oljeväxtodlares organisation skall ses över.
Styrelsen för Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare och Henrik Strindberg har idag kommit överens om att Henrik Strindberg lämnar uppdraget som VD för Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare.
Henrik står till styrelsens förfogande för specifika arbetsuppgifter under uppsägningstiden.

Lars-Johan Merin
Ordförande för Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare

MARKNADSANALYS
Prisfönster nu i höst kan ge möjlighet till affärer! (20 oktober)

PRESSMEDDELANDE
SFO ser med bekymmer på det förslag om skatt på handelsgödsel som regeringen föreslagit >>

 

 Intressemedlemmar i SFO
Mer om intressemedlemskap >>

 

 Kalkyl - höstraps, vårraps


Gör en kalkyl på din höst- eller vårrapsodling!

Fyll i på skärmen eller ladda ner exceldokumentet.

Till kalkylsidan >>

 

 

  Vårraps 3000
År 2014 sätter projekt "Vårraps 3000" igång. Målet är att höja vårrapsskördarna till 3000 kilo per hektar. Läs mer >>

 

Bli medlem i SFO!

 

Rapsrecept
Tveka inte! Din nästa måltid finns här bland något av våra 125 recept baserade på den fantastiska svenska rapsoljan.

Vi toppar med 10 s.k. NYrecept av Carina Brydling kocklandslaget >>

SMAKLIG SPIS !!!

Fisk Kyckling Kött Vegetariskt Macka Smått & Gott Soppa Bakning Dressing
Blommande rapsfält och lastbilar har numera mycket ihop!
  RME - Bioenergi från raps

Raps bidrar med RME, eldningsolja och mycket, mycket mer. Vi informerar om RME.

 


Aktiviteter
*

SFO: Stämma 27 jan

*

Odlarmöte: Hur odlar vi höstraps 2015? Falkenberg.
26 feb

*

Årsstämma: Västra Sveriges F&O, 12 mars


 Skördar
Inrapportering
Du som blivit slumpmässigt utvald att rapporter din avkastning för
2014 kan logga in nedan. Skördarna uppdateras löpande från ca vecka 37
Oljeväxter, Lin
Vallfrö
Alla skördar från och med 2001
 

 

Kortinfo om SFO

 

 Skördar
Alla skördar från och med 2001Kontakt
Sök
Odlingsvägledningar
Detta är SFO
Verksamhet
Resurspersoner
Bilder - verksamhet
Logotyper
Företagsuppgifter
Årsredovisning

 

  Svensk Frötidning
branschens bästa

Nummer 1 – 2015

Alla nummer fr.o.m. 1997

 

KLUMPROTSJUKA - erbjudande för medlemmar i SFO

Du som medlem i SFO kan lämna in ett jordprov för att undersöka om du har klumprotsjuka i dina fält och få rabatterat pris hos Eurofins. Blankett för inlämning av jordprov klicka här!

Mer om klumprotsjuka >>

 

 STATISTIK
Oljeväxter

SKÖRD
Definitva skördar
Skördeuppskattning

AREAL
Medelarealer Sverige
Detaljerade områdesarealer:
2013 2012 2011 2010 2009

Vallfrö

Skörd
Definitva skördar
Skördeuppskattning

Areal
Medelarealer Sverige
Detaljerade områdesarealer

 

 

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson

 

Fisk Kyckling Kött Vegetariskt Macka Smått & Gott Soppa Bakning Dressing