Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 

 


Varumärke för
svensk oljeväxtodling

Om Svensk Raps AB
 

Till Ledaren

LEDAREN - Snabbare KemI är ännu för långsam (20/10)

 

Bedöm vårkvävet i höstraps


Klipp 1 m² raps på hösten, väg grönmassan. Gå in här på hemsidan och använd vår automatiska beräkning.

Resultatet: du har fått en riktigt bra vägledning för rätt kvävegödsling till våren!

Se instruktionsfilmen - använd beräkningen!
Lycka till >>>

OBS!
Uppdatering av kvävevågen (20 november 2015)

Det har visat sig att ett fel begåtts när formeln för kvävevågen lades ut här på hemsidan tidigare i höst. Felet är nu (20 november 2015) rättat.

Felet medförde att kväverekommendationerna blev 10-30 kg N/ha för höga. Fält med höga grönmassevikter har fått fel i det högre intervallet.

Nu fungerar vågen igen! Mata in din vikt, mineralisering och förväntad skörd igen. Har du glömt din vikt så föreslår vi att du justerar ned din rekommendation med 15 kg/ha.

  

   SKADEGÖRARE - håll dig
   informerad !

Översiktsida med mer info om skadegörare


Till fältförsöken

Försöksresultat 2015 ! Sortinformation.
Sammanställningar


TILL FÖRSÖKSRESULTATEN 2015 !!! >>

Vill du ha e-postpåminnelse vid nya försöksresultat? Klicka här!

 

Sortportal med sortval
Sammanställningar och flerårsresultat

 

 

RAPSMÄSTAREN - öppna svenska mästerskapen i höstraps.

Rapsmästaren är en odlingstävling i höstraps som går ut på att ta högsta möjliga skörd.

Tävlingen är i full gång. Under hösten kommer en hemsida med fullödig info kring tävllingen!

* Läs mer

Arrangör: Södra Sveriges
Frö- och Oljeväxtodlare och
Tidningen Lantmannen.

 

Det blev dispens för Butisan S och Nimbus

Läs mer >>

 

Inga negativa effekter på honungsbin.

Det är glädjande att kunna konstatera att inga negativa effekter på honungsbin observerades i den nyligen publicerade studien:

”Inventering av risken för förgiftning av bin med växtskyddsmedel av typen neonikotinoider under svenska förhållanden”.

Läs mer om SFOs kommentarer till studien >>

(publicerat 23/4 2015)

 

  Vårraps 3000
År 2014 satte projekt "Vårraps 3000" igång. Målet är att höja vårrapsskördarna till 3000 kilo per hektar. Läs mer >>

 

  Höstraps på samma breddgrad

Vad skiljer? Vad förenar?
Läs om höstraps odlat på samma breddgrad i Skottland, Danmark, Sverige och Litauen.

(sammanställning av artikelserie i Svensk Frötidn.)


   Bin & Pollinering

Här hittar du information om våra flitiga vänner. Bland annat länkar till pollineringspool och filmer.


 

 Intressemedlemmar i SFO
Mer om intressemedlemskap >>

 

Bli medlem i SFO!

 

Rapsrecept
Tveka inte! Din nästa måltid finns här bland något av våra 125 recept baserade på den fantastiska svenska rapsoljan.

Vi toppar med 10 s.k. NYrecept av Carina Brydling kocklandslaget >>

SMAKLIG SPIS !!!

Fisk Kyckling Kött Vegetariskt Macka Smått & Gott Soppa Bakning Dressing
Blommande rapsfält och lastbilar har numera mycket ihop!
  RME - Bioenergi från raps

Raps bidrar med RME, eldningsolja och mycket, mycket mer. Vi informerar om RME.

 


 Skördar
Inrapportering
Du som blivit slumpmässigt utvald att rapporter din avkastning för
2015 kan logga in nedan. Skördarna uppdateras löpande!
Oljeväxter, Lin
Vallfrö
Alla skördar från och med 2001

 

Aktiviteter /
ANMÄLNINGAR
* GRÖESKOLA!
Anmäl ditt intresse här. Första träffen den 2 december hos Skånefrö i Tommarp.

(OBS! datumet är ändrat från tidigare angivet
25 november)

 Skördar
Alla skördar från och med 2001

  Svensk Frötidning
branschens bästa

Nummer 6 – 2015

Alla nummer fr.o.m. 1997
Kontakt
Sök
Odlingsvägledningar
Detta är SFO
Verksamhet
Resurspersoner
Bilder - verksamhet
Logotyper
Företagsuppgifter
Årsredovisning

 

 STATISTIK
Oljeväxter

SKÖRD
Definitva skördar
Skördeuppskattning

AREAL
Medelarealer Sverige
Detaljerade områdesarealer:
2014 2013 2012 2011 2010

Vallfrö

Skörd
Definitva skördar
Skördeuppskattning

Areal
Medelarealer Sverige
Detaljerade områdesarealer

 

Kortinfo om SFO

 

KLUMPROTSJUKA - erbjudande för medlemmar i SFO

Du som medlem i SFO kan lämna in ett jordprov för att undersöka om du har klumprotsjuka i dina fält och få rabatterat pris hos Eurofins. Blankett för inlämning av jordprov klicka här!

Mer om klumprotsjuka >>

 

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson

 

Fisk Kyckling Kött Vegetariskt Macka Smått & Gott Soppa Bakning Dressing