Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 

 


Varumärke för
svensk oljeväxtodling

Om Svensk Raps AB
 

Till Ledaren

LEDAREN - Anneli, rekordareal och mediala jordhumlor (15/6)
 

Det blev dispens för Butisan S och Nimbus

Läs mer >>

 

Besök oss på Brunnby

Borgeby och Brunnby förknippar många lantbrukare med lantbruksmässor och sommar. Vi finns på plats för att prata humlor och bin, odlingsteknik, vallfrö, höstrybs och mycket mer.

Speciellt välkommen till Rapsskolan del 3 - med allt om svanpbehandling och skördetidpunkt!

Mer info >>

 

 

  INFÖR HÖSTEN 2015

* Sortval höstraps
* Sortval, klumprotresistenta sorter
* Sortportal

* Fördjupningsartikel i Svensk Frötidning om höstrapssorter utveckling på hösten.

* Rötternas utveckling på hösten.

* Höstrybs kan fylla luckan efter vårraps

* Vallfröskörden ska planeras noga

Några artiklar om etablering
Höstraps – det möjligas konst
Sex maskiner i direktsåddtest
Höstrapssådd med masksupport
Sådd med gul maskin
Simba på premiärtur
Fulltankad planta klarar vintern bättre


Komplettering sker efter hand med artiklar om gödsling, ogräsbekämpning, etc.


 

RAPSMÄSTAREN - öppna svenska mästerskapen i höstraps.

Rapsmästaren är en odlingstävling i höstraps som går ut på att ta högsta möjliga skörd.

Tävlingen är redan fullbokad!

* Läs mer

Arrangör: Södra Sveriges
Frö- och Oljeväxtodlare och
Tidningen Lantmannen.

 

Inga negativa effekter på honungsbin.

Det är glädjande att kunna konstatera att inga negativa effekter på honungsbin observerades i den nyligen publicerade studien:

”Inventering av risken för förgiftning av bin med växtskyddsmedel av typen neonikotinoider under svenska förhållanden”.

Läs mer om SFOs kommentarer till studien >>

(publicerat 23/4 2015)

 

Ny VD på Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare

Anneli Kihlstrand har av styrelsen tillsatts som VD för Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare.

Läs mer om Anneli >>
Bilder för fri användning


Till fältförsöken
Försöksresultat & Sortinformation
Vill du ha e-postpåminnelse vid ny försöksinformation? Klicka här!
Försöken 2015
Försöken 2014
Sortportal med sortval
Sammanställningar och flerårsresultat

  Vårraps 3000
År 2014 satte projekt "Vårraps 3000" igång. Målet är att höja vårrapsskördarna till 3000 kilo per hektar. Läs mer >>

 

  Höstraps på samma breddgrad

Vad skiljer? Vad förenar?
Läs om höstraps odlat på samma breddgrad i Skottland, Danmark, Sverige och Litauen.

(sammanställning av artikelserie i Svensk Frötidn.)


   Bin & Pollinering

Här hittar du information om våra flitiga vänner. Bland annat länkar till pollineringspool och filmer.


   SKADEGÖRARE - håll dig
   informerad !

Översiktsida med mer info om skadegörare

 

 Intressemedlemmar i SFO
Mer om intressemedlemskap >>

 

Bli medlem i SFO!

 

Rapsrecept
Tveka inte! Din nästa måltid finns här bland något av våra 125 recept baserade på den fantastiska svenska rapsoljan.

Vi toppar med 10 s.k. NYrecept av Carina Brydling kocklandslaget >>

SMAKLIG SPIS !!!

Fisk Kyckling Kött Vegetariskt Macka Smått & Gott Soppa Bakning Dressing
Blommande rapsfält och lastbilar har numera mycket ihop!
  RME - Bioenergi från raps

Raps bidrar med RME, eldningsolja och mycket, mycket mer. Vi informerar om RME.

 


Aktiviteter
*

Fältvandring, Dalarna
1 juli

*

Studieresa Lettland Litauen
Östra Sveriges F&O
6–10 juli

 
*

FRÖPREMIERING
Södra Sveriges F&O

*

ERFA i vallfrö och oljeväxter
SKÅNE, HALLAND, BLEKINGE

*

ERFA i vallfrö - MELLANSVERIGE
Info och anmälan


 Skördar
Alla skördar från och med 2001

  Svensk Frötidning
branschens bästa

Nummer 4 – 2015

Alla nummer fr.o.m. 1997
Kontakt
Sök
Odlingsvägledningar
Detta är SFO
Verksamhet
Resurspersoner
Bilder - verksamhet
Logotyper
Företagsuppgifter
Årsredovisning

 

 STATISTIK
Oljeväxter

SKÖRD
Definitva skördar
Skördeuppskattning

AREAL
Medelarealer Sverige
Detaljerade områdesarealer:
2014 2013 2012 2011 2010

Vallfrö

Skörd
Definitva skördar
Skördeuppskattning

Areal
Medelarealer Sverige
Detaljerade områdesarealer

 

Kortinfo om SFO

 

KLUMPROTSJUKA - erbjudande för medlemmar i SFO

Du som medlem i SFO kan lämna in ett jordprov för att undersöka om du har klumprotsjuka i dina fält och få rabatterat pris hos Eurofins. Blankett för inlämning av jordprov klicka här!

Mer om klumprotsjuka >>

 

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson

 

Fisk Kyckling Kött Vegetariskt Macka Smått & Gott Soppa Bakning Dressing