Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 


Varumärke för
svensk oljeväxtodling

Om Svensk Raps AB
 

Till Ledaren

LEDAREN -
Trist bakslag för ekoodlingen (19 juli)


VIDEO: Så tröskar du vallfrö!

I denna VIDEO: Erik Moll, SFO, och Göran Sundqvist, Swedish Agro Machinery, ger de allra bästa tipsen inför årets vallfrötröskning!

Artikel om tröskning:
Svensk Frötidning nr 5 2018

 


Till fältförsöken

Försök - Sortinformation
Sammanställningar

Utlagda försök 2018
Försök 2017
Sortportal med sortval
Sammanställningar och flerårsresultat

 

KLUMPROTSJUKA - erbjudande för medlemmar i SFO

SFO har ett samarbete med Intertek kring jordanalys av klumprotsjuka.

Det är viktigt att testa sin jord vid befarad smitta av klumprotsjuka inför sådd av raps. En jordanalys kan ge vägledning i om du som odlare skall välja en resistent sort.

I fält tas ett samlingsprov bestående av flera delprov enligt följande:

  • Delproven tas i ett W-mönster längs med fältet med hjälp av ett jordborr. Ca 30-40 borrkärnor samlas in längs
    med W-linjen. Fältet bör inte vara större än 10 ha.

  • Placera delproven i en stor hink eller plastpåse och blanda noga för hand.

  • Tag ut ett mindre jordprov (ca 0.5 liter) och placera i en kraftig plastpåse för förvaring och transport av provet.

  • För att undvika kontaminering skall jordborren rengöras noggrant mellan varje fält t.ex. genom att avlägsna all synlig jord med en ren borste.

SFO:s medlemmar använder denna följesedel (i excel för nedladdning)

Tabell för tolkning av resultaten >>


Mer om klumprotsjuka >>

 

   SKADEGÖRARE - håll dig
   informerad !

Översiktsida med mer info om skadegörare

 

 Intressemedlemmar i SFO
Mer om intressemedlemskap >>

 

Bli medlem i SFO!

 

Rapsrecept
Tveka inte! Din nästa måltid finns här bland något av våra 125 recept baserade på den fantastiska svenska rapsoljan.

Vi toppar med 10 s.k. NYrecept av Carina Brydling kocklandslaget >>

SMAKLIG SPIS !!!

Fisk Kyckling Kött Vegetariskt Macka Smått & Gott Soppa Bakning Dressing
Blommande rapsfält och lastbilar har numera mycket ihop!
  RME - Bioenergi från raps

Raps bidrar med RME, eldningsolja och mycket, mycket mer. Vi informerar om RME.
Medlemsregister
Uppdatering
Klicka här för uppdatering
av dina uppgifter i SFO:s medlemsregister >>

Till din lokala förening


 Skördar
Alla skördar från och med 2001


Aktiviteter /
ANMÄLNINGAR
 SÖDRA SVERIGES F&O
* Fröpremiering 2018, anmälan
* ERFA 2018, info och anmälan
 VÄSTRA SVERIGES F&O
* Jordbrukardag Värmland, oktober
 

 

  Svensk Frötidning
branschens bästa

Nummer 5

Alla nummer fr.o.m. 1997Kontakt
Sök
Odlingsvägledningar
Detta är SFO
Verksamhet
Bilder - verksamhet
Logotyper
Företagsuppgifter
Odlaravgifter
Årsredovisning

 

 STATISTIK
Oljeväxter

SKÖRD
Definitva skördar
Skördeuppskattning

AREAL
Medelarealer Sverige
Detaljerade områdesarealer:
2017 2016 2015 2014 2013

Vallfrö

Skörd
Definitva skördar
Skördeuppskattning

Areal
Medelarealer Sverige
Detaljerade områdesarealer

 

 

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson

 

Fisk Kyckling Kött Vegetariskt Macka Smått & Gott Soppa Bakning Dressing