Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 

 


Varumärke för
svensk oljeväxtodling

Om Svensk Raps AB
 

Till Ledaren

LEDAREN -
Ny vår ger nya möjligheter. (12 april)


Välkommen till internationell rapskonferens i Alnarp!

Den 8-11 maj anordnar Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare i samarbete med Partnerskap Alnarp den internationella rapskonferensen ”GCIRC Technical Meeting 2017”på Alnarp med omnejd.

Detta är ett unikt tillfälle att lyssna till framstående forskare och experter från hela världen inom de fyra vetenskapliga områdena:
• Economy
• Genetics & Breeding
• Agronomy & Management
• Analysis & and Use of Rapeseed Products

All information om evenemanget finns på: www.gcirc2017.com där också anmälan sker

Sista anmälningsdag: fredagen den 14 april

  

Till fältförsöken

Försök - Sortinformation
Sammanställningar

Vill du ha e-postpåminnelse
vid nya försöksresultat? Klicka här!

Försök 2017
Sortportal med sortval
Sammanställningar och flerårsresultat

 

Rekordstor höstsådd areal

Det har såtts 105 400 hektar höstraps hösten 2016, vilket är den största höstrapsarealen någonsin. Jämfört med 2015 års areal är det en ökning med 26 %. Arealökningen har varit kraftig i nästan alla län utom i Skåne, där ändå uppemot hälften av den totala höstrapsarealen såddes 2016.

Även den ekologiskt odlade höstrapsen ökade
Den höstsådda arealen av raps som kommer att odlas ekologiskt uppgår till 6 600 hektar och är därmed rekordstor.

All statistik >>

 

RAPSMÄSTAREN

Tävlingen är ett samarbete mellan
Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare och Tidningen Lantmannen

 

KLUMPROTSJUKA - erbjudande för medlemmar i SFO

Du som medlem i SFO kan lämna in ett jordprov för att undersöka om du har klumprotsjuka i dina fält och få rabatterat pris hos Eurofins. Blankett för inlämning av jordprov klicka här!

Mer om klumprotsjuka >>

 

   SKADEGÖRARE - håll dig
   informerad !

Översiktsida med mer info om skadegörare

 

 Intressemedlemmar i SFO
Mer om intressemedlemskap >>

 

Bli medlem i SFO!

 

Rapsrecept
Tveka inte! Din nästa måltid finns här bland något av våra 125 recept baserade på den fantastiska svenska rapsoljan.

Vi toppar med 10 s.k. NYrecept av Carina Brydling kocklandslaget >>

SMAKLIG SPIS !!!

Fisk Kyckling Kött Vegetariskt Macka Smått & Gott Soppa Bakning Dressing
Blommande rapsfält och lastbilar har numera mycket ihop!
  RME - Bioenergi från raps

Raps bidrar med RME, eldningsolja och mycket, mycket mer. Vi informerar om RME.
Medlemsregister
Uppdatering
Klicka här för uppdatering
av dina uppgifter i SFO:s medlemsregister >>

Aktiviteter /
ANMÄLNINGAR
 SFO
 

* Internationell raps-
konferens i Alnarp 8-11 maj

  * Uppdatering av dina medlemsuppgifter i SFO:s medlemsregister
 GOTLANDS F&O
 

* Årsstämma och växtodlingskväll 15 maj

 STOCKHOLM/UPPSALA F&O
 

* Sommarträff 5 juni

 SÖDRA SVERIGES F&O
 

* Rapsdag 27/4, Hjularöds
   Gods

 

* Föreningsstämma och studieutfärd, 20 juni

 

* ERFA vallfrö - anmälan

 VÄSTRA SVERIGES F&O
 

* Visning h-rapsförsök 2 maj
* Odlardag 31 maj
* Jordbrukardag 13 juni

 ÖREBRO F&O
 

* ERFA-vallfrö
* Fältvandring 8 juni

 ÖSTRA SVERIGES F&O
 

* Rapsdag 4 maj
* Fältvandring 18 maj
* ERFA klöverfrö
* Linskola

 

 

 Skördar
Alla skördar från och med 2001

Enkät
vårrapsodling

Syftet med enkäten är att samla in och sammanställa information från samtliga vårrapsodlingar 2015 och 2016. Målet är att formulera en strategi för säkrare vårrapsodling och ge Dig som odlare möjlighet att utnyttja grödan till sin fulla potential!

Mer info &
DELTAG GÄRNA I ENKÄTEN! >>

 

  Svensk Frötidning
branschens bästa

Nummer 3

Alla nummer fr.o.m. 1997
Kontakt
Sök
Odlingsvägledningar
Detta är SFO
Verksamhet
Resurspersoner
Bilder - verksamhet
Logotyper
Företagsuppgifter
Årsredovisning

 

 STATISTIK
Oljeväxter

SKÖRD
Definitva skördar
Skördeuppskattning

AREAL
Medelarealer Sverige
Detaljerade områdesarealer:
2016 2015 2014 2013 2012

Vallfrö

Skörd
Definitva skördar
Skördeuppskattning

Areal
Medelarealer Sverige
Detaljerade områdesarealer

 

 

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson

 

Fisk Kyckling Kött Vegetariskt Macka Smått & Gott Soppa Bakning Dressing