Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 

 


Varumärke för
svensk oljeväxtodling

Om Svensk Raps AB
 

Till Ledaren

LEDAREN - 40 kreativa lösningar på maxskörd (14/8)


Till fältförsöken

Försöksresultat 2015 ! Sortinformation.
Sammanställningar


TILL FÖRSÖKSRESULTATEN 2015 !!! >>

Vill du ha e-postpåminnelse vid nya försöksresultat? Klicka här!

 

Sortportal med sortval
Sammanställningar och flerårsresultat

 


  HÖSTRAPS HÖSTEN 2015

* Sortval höstraps
* Sortval, klumprotresistenta sorter
* Sortportal

* Fördjupningsartikel i Svensk Frötidning om höstrapssorter utveckling på hösten.

* Sniglar - utredande artikel (2011)
* Låt inte ogräsen påverka höstrapsen
* Våga varier vårgödslingen med Kvävevågen

* Rötternas utveckling på hösten.

* Höstrybs kan fylla luckan efter vårraps

* Vallfröskörden ska planeras noga

Några artiklar om etablering
Höstraps – det möjligas konst
Sex maskiner i direktsåddtest
Höstrapssådd med masksupport
Sådd med gul maskin
Simba på premiärtur
Fulltankad planta klarar vintern bättre

 
 

 

RAPSMÄSTAREN - öppna svenska mästerskapen i höstraps.

Rapsmästaren är en odlingstävling i höstraps som går ut på att ta högsta möjliga skörd.

Tävlingen är redan fullbokad!

* Läs mer

Arrangör: Södra Sveriges
Frö- och Oljeväxtodlare och
Tidningen Lantmannen.

 

Det blev dispens för Butisan S och Nimbus

Läs mer >>

 

Inga negativa effekter på honungsbin.

Det är glädjande att kunna konstatera att inga negativa effekter på honungsbin observerades i den nyligen publicerade studien:

”Inventering av risken för förgiftning av bin med växtskyddsmedel av typen neonikotinoider under svenska förhållanden”.

Läs mer om SFOs kommentarer till studien >>

(publicerat 23/4 2015)

 

  Vårraps 3000
År 2014 satte projekt "Vårraps 3000" igång. Målet är att höja vårrapsskördarna till 3000 kilo per hektar. Läs mer >>

 

  Höstraps på samma breddgrad

Vad skiljer? Vad förenar?
Läs om höstraps odlat på samma breddgrad i Skottland, Danmark, Sverige och Litauen.

(sammanställning av artikelserie i Svensk Frötidn.)


   Bin & Pollinering

Här hittar du information om våra flitiga vänner. Bland annat länkar till pollineringspool och filmer.


   SKADEGÖRARE - håll dig
   informerad !

Översiktsida med mer info om skadegörare

 

 Intressemedlemmar i SFO
Mer om intressemedlemskap >>

 

Bli medlem i SFO!

 

Rapsrecept
Tveka inte! Din nästa måltid finns här bland något av våra 125 recept baserade på den fantastiska svenska rapsoljan.

Vi toppar med 10 s.k. NYrecept av Carina Brydling kocklandslaget >>

SMAKLIG SPIS !!!

Fisk Kyckling Kött Vegetariskt Macka Smått & Gott Soppa Bakning Dressing
Blommande rapsfält och lastbilar har numera mycket ihop!
  RME - Bioenergi från raps

Raps bidrar med RME, eldningsolja och mycket, mycket mer. Vi informerar om RME.

 


Aktiviteter
* västra Sveriges F&O - Jordbearbetningsdag
30 sept.
* Sök anslag för oljeväxtforskning 2016
(senast 12 oktober)
* Sök vallfröstipendium!
(Senast 31 okt.)

*

FRÖPREMIERING
Södra Sveriges F&O

*

ERFA i vallfrö och oljeväxter
SKÅNE, HALLAND, BLEKINGE

*

ERFA i vallfrö - MELLANSVERIGE
Info och anmälan


 Skördar
Alla skördar från och med 2001

  Svensk Frötidning
branschens bästa

Nummer 5 – 2015

Alla nummer fr.o.m. 1997
Kontakt
Sök
Odlingsvägledningar
Detta är SFO
Verksamhet
Resurspersoner
Bilder - verksamhet
Logotyper
Företagsuppgifter
Årsredovisning

 

 STATISTIK
Oljeväxter

SKÖRD
Definitva skördar
Skördeuppskattning

AREAL
Medelarealer Sverige
Detaljerade områdesarealer:
2014 2013 2012 2011 2010

Vallfrö

Skörd
Definitva skördar
Skördeuppskattning

Areal
Medelarealer Sverige
Detaljerade områdesarealer

 

Kortinfo om SFO

 

KLUMPROTSJUKA - erbjudande för medlemmar i SFO

Du som medlem i SFO kan lämna in ett jordprov för att undersöka om du har klumprotsjuka i dina fält och få rabatterat pris hos Eurofins. Blankett för inlämning av jordprov klicka här!

Mer om klumprotsjuka >>

 

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson

 

Fisk Kyckling Kött Vegetariskt Macka Smått & Gott Soppa Bakning Dressing