Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

Ägare och styrelse
Uppgifter BG etc.

  

Bästa lantbrukshemsidan enligt användarna!

Användarna har sagt sitt. De rankar Svensk Raps webbplats som den klart främsta hemsidan inom svenskt lantbruk!

Det visar en undersökning gjord av E-space som också konstaterar att hemsidan placerar sig på en meriterande tredjeplats vid en jämförelse med drygt 30-talet giganter inom svenskt näringsliv som till exempel Volvo, Alfa Laval och SKF.

Målmedveten satsning
Den stora uppskattningen från användarna är mycket inspirerande, tillika förpliktigande. Webbplatsen kommer under våren utvecklas i linje med förändringarna i branschen parallellt med de synpunkter och goda råd som framkommit av användarundersökningen.

Summa summarum
Svensk Raps hemsida skall även fortsättningsvis vara din främsta informationskälla inom oljeväxt-, vallfrö- och linområdena.

Mer om undersökningen >>

För webbproduktionen står
Hans Jonsson >>

Nöjda surfare. Staplarna anger besökarnas betyg på hemsidor inom lantbruksbranschen. De är mycket nöjda med Svensk Raps hemsida som de tycker är lättanvänd och ger värdefull information.

Källa: E-space. Nordens ledande företag på webbplatsundersökningar.

 
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson