Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 


Ledaren
Bli medlem i SFO!
Målsättning
Verksamhet
Personal
Medlemsföreningar
Intressemedlem  

Pressmeddelande

Bilder
Logotyper  
Styrelse SFO & Svensk Raps AB
Årsredovisning
Uppgifter BG etc.
Reseräkningar
Aktuella skördar
Ange oljeväxtskörd
Ange vallfröskördVarumärke för
svensk oljeväxtodling

   
Korkat av kommissionen
 

Jag frustreras av att politiken allt oftare grundar sig på känslor och åsikter medan fakta runt resultat och konsekvenser får stå tillbaka. Det senaste exemplet är EU-kommissionens biodrivmedelsförslag som presenterades den 30 november förra året och som i korthet går ut på att fasa ut jordbruksbaserade biodrivmedel. Argumentet är att mark som producerar livsmedel inte får ha konkurrerens om användandet med bränsleråvara. Det skulle bland annat slå undan benen för den svenska biodrivmedelsutvecklingen och sätta hela rapsmarknaden i gungning eftersom 65 procent av Europas raps används till biodrivmedel. Det är huvudlöst av EU-kommissionen att föreslå detta. Frågorna som rör odlingens villkor blir bara fler och mer komplicerade vart efter tiden går. Konsekvensen för oss inom SFO blir att allt mer resurser måste spenderas för att påverka villkoren runt odlingen.

Vi nalkas slutbetalning för vallfröskörden 2016 – den sista januari – med de nya förutsättningarna i de branschgemensamma riktlinjerna. Det är av stor vikt att vara observant på att kontrakten nu inte är lika för de olika företagen vi odlar till. Om du vill ha hjälp med utvärdering och rådgivning inför kontraktstecknande, så vänd dig till SFO.

Rapsmästarseminariet i november 2016 blev en upplyftande tillställning. En engagerad publik på nära 200 personer fick lyssna på intressanta föredrag och ställa kluriga frågor till kunniga experter. Allt detta tillsammans gjorde att alla besökare fick något matnyttigt med sig hem. Personligen blev jag mycket inspirerad av Sarah Kendall från ADAS i Storbritannien. Hon hade flera inspel om hur man bygger ett bra bestånd av höstraps med växtfysiologiska aspekter som vi inte reflekterat över i Sverige – åtminstone inte på samma sätt och så strukturerat. Tanken kommer ibland till mig om vi ligger efter och om vi har forskning och utveckling som räcker och håller måttet för att svenska oljeväxter ska hänga med på den internationella arenan. Våra skördar möts på en gemensam världsmarknad och vägen till en låg produktionskostnad börjar i en hög biologisk kunskap.

Den principen följer vi i Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning där vi fokuserar på tillämpad forskning nära odlingen. Vi har beviljat ansökningar med fokus på klumprotsjuka, skidgallmygga och gödsling. Vi har under innevarande år fått otaliga exempel på att problemen är högaktuella i odlingarna.

Vårraps 3000 som är vårt 3-åriga projekt runt vårrapsens odlingsteknik, har till stora delar fått sin finansiering just via vår egen forskningsstiftelse. Vårraps 3000 skall ha sin slutredovisning den 6 februari i Örebro. Då kan alla komma dit för att lyssna och lära och se vad tillämpad forskning som finansieras av oss odlare själva kan bidra med.

Välkomna!

Ledare publicerad i Svensk Frötidning nr. 1 2017 | Samtliga ledare fr.o.m. nr. 4 2004

     
     
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson