Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 


Ledaren
Bli medlem i SFO!
Målsättning
Verksamhet
Personal
Medlemsföreningar
Intressemedlem  

Pressmeddelande

Bilder
Logotyper  
Styrelse SFO & Svensk Raps AB
Årsredovisning
Uppgifter BG etc.
Reseräkningar
Aktuella skördar
Ange oljeväxtskörd
Ange vallfröskörd


 


Varumärke för
svensk oljeväxtodling

   
Fakta bemöts med tyckande
 

Det gäller att hänga med. I min morgontidning kommer det upp reportageserier om matens ursprung och egenskaper. De härrör ur intresset i dagens urbaniserade samhälle för hur maten producerats. Efter att ha följt serien om palmoljans förtjänster och tillkortakommanden, tänkte jag stilla att man kunde ge sig in i debatten i rikspressen för att föra fram inhemskt producerad rapsolja med alla dess fördelar som en god ersättare.

Efter att jag hunnit tänka tanken, men innan jag hunnit ta fram bakgrundsfakta och skriva, har debatten svalnat och fokus riktats mot andra områden. Slutsatsen blir att man alltid måste ha en genomtänkt kommunikationsplan i beredskap för att agera snabbt när tillfälle bjuds. Det ska vi förbereda oss med inom SFO.

Kanalerna är många och fokus är inte alltid riktat mot vetenskapligt underbyggda fakta. Det är av yttersta vikt att politiker litar till forskningsresultat och analyser som grund för sina beslut. Glyfosatfrågan är ett exempel. Både europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) och europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har gjort vetenskapliga bedömningar där man drar slutsatsen att glyfosat inte innebär en risk för människan som det används idag. Trots detta ligger alternativa fakta till grund för många politikers uttalanden och beslut i frågan. Listan kan göras lång. Vårt arbete blir en uppförsbacke när fakta bemöts med tyckande.

På årets möte i European Seed Growers Group (ESGG), där vi samarbetar med andra europeiska odlare i utsädesfrågor, kom flera stora frågor upp. Hur kommer nästa CAP-reform att se ut när Brexit är ett faktum? Storbritannien är nettobidragsgivare med ca 10 miljarder euro vilket blir ett rejält tapp i budgeten. De brittiska representanterna var för övrigt inte överdrivet entusiastiska till Brexit.

En fråga som återkommer är reglerna runt ekologiskt utsäde. Det är allmänt förekommande att använda sig av dispenser för användning av konventionellt odlat utsäde i ekologisk odling i Europa. Det blir fel i konkurrenshänseende. Ekologisk odling bör använda ekologiskt framställt utsäde, för att säkerställa den ekologiska utsädesodlarens konkurrenskraft och ersättning för sin produkt. Dispenserna sätter marknaden ur spel. När detta läses är det snart dags för skörd, så jag vill tillönska er alla en god skörd 2017 med fint skördeväder, bra avkastning och tilltalande priser!

Ledare publicerad i Svensk Frötidning nr. 5 2017 | Samtliga ledare fr.o.m. nr. 4 2004

     
     
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson