Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 


Ledaren
Bli medlem i SFO!
Stämman 2014  
Målsättning
Verksamhet
Personal
Medlemsföreningar
Intressemedlem  

Pressmeddelande

Bilder
Logotyper  
Styrelse SFO & Svensk Raps AB
Årsredovisning
Uppgifter BG etc.
Reseräkningar
LRF utbildning
Aktuella skördar
Ange oljeväxtskörd
Ange vallfröskördVarumärke för
svensk oljeväxtodling

   
Danmark Sverige 10–1
 

Intresset för odlingens villkor är stort bland våra medlemmar. Det kan jag konstatera efter stämman i Hässleholm. Dit bjöd vi in politiker till en paneldebatt eftersom vi har ett valår framför oss. Frågorna var många från publiken. Svaren kanske färre.

Det stora intresset från odlarna i publiken rörde plånboksfrågor som skatter på diesel och handelsgödsel. Det är inte så konstigt eftersom vi måste ha insatsvaror för att kunna producera. Skattepålagorna har ju endast effekten att de försämrar vår konkurrenskraft. Det svenska systemet att ”ligga i framkant” när det gäller regler och styrningar av jordbruksproduktionen har ju inte varit särskilt framgångsrikt på marknaden. Av det skälet sjunker den samlade svenska jordbruksproduktionen.

I stället konsumeras allt mer mat producerad i konkurrentländer, ofta med metoder som inte ens är lagliga här i landet. En genomlysning av detta faktum vore välkommet. Men många myndigheter med ansvar för regelverk runt lantbruket varken behöver eller kan ta hänsyn till konsekvenserna av sina beslut vad gäller konkurrenskraft för näringen. Därför behövs nya regleringsbrev och ansvaret för det ligger på politisk nivå. Få politiker verkar dock vilja värna det modernäringen presterar, mer än möjligtvis i fagert tal.

Men potentialen är faktiskt mycket större än vad vi producerar för närvarande. En svensk lantbrukare förser 5 medborgare med föda. En dansk kollega försörjer 50 personer. Det skiljer alltså en faktor 10, trots att grannländerna förfogar över ungefär lika stora odlingsarealer. Vi kan mycket mer än vad vi presterar idag i svenskt lantbruk.

Jag vill avslutningsvis passa på att tacka för förtroendet som visats mig som nyvald ordförande i SFO. Det finns mycket att ta tag i och arbeta med. Min förhoppning och vision är att vi ska ligga så nära våra medlemmars önskemål och behov som möjligt. Hör gärna av er med synpunkter och idéer. Jag finns aldrig längre bort än ett telefonsamtal.

Ledare publicerad i Svensk Frötidning nr. 2 2014 | Samtliga ledare fr.o.m. nr. 4 2004

     
     
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson