Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 


Ledaren
Bli medlem i SFO!
Broschyr om SFO  
Stämman 2014  
Målsättning
Verksamhet
Personal
Medlemsföreningar
Intressemedlem  

Pressmeddelande

Bilder
Logotyper  
Styrelse SFO & Svensk Raps AB
Årsredovisning
Uppgifter BG etc.
Reseräkningar
LRF utbildning
Aktuella skördar
Ange oljeväxtskörd
Ange vallfröskördVarumärke för
svensk oljeväxtodling

   
EU-beslut på rätt väg för svenskt ekofrö
 

I början av sommaren deltog jag i ESGGs (European Seed Growers Group) årliga möte i utkanten av London. Diskussionerna där rörde främst EUs förslag till nytt utsädesdirektiv. Förslagen är genomgripande och kommer att vara föremål för många möten och diskussioner innan de får sin slutliga utformning. Från mötet gavs en pressrelease med rubriken ”Organic seeds for organic farmers”. Det syft ar på avsikten att skydda de ekologiska utsädesodlarna från orättvis konkurrens från konventionellt odlat utsäde. Avsikten är helt enkelt att allt utsäde som används i ekologisk produktion ska vara ekologiskt producerat.

Det kanske kan tyckas vara självklart, men så är det inte i den praktiska odlingen. Det är vanligt att dispenser ges för att så med konventionellt odlat utsäde i ekologiska odlingar. Det är ett viktigt ställningstagande för många av våra medlemmar och odlare av ekologiskt vallfrö. Ekologisk vallfröodling är en gren där vi är duktiga och världsledande på vissa arter. Så EUs viljeinriktning kan i förlängningen öppna för nya marknader och export av svensk frövara, om det också blir kommissionens beslut.

En annan fråga som belystes var hur långt varje land hade avancerat i IPM-frågan (integrerat växtskydd). Man kan konstatera att Sverige, inte helt oväntat, ligger i framkant vad gäller tillämpning av de nya direktiven. Kontaktytor och allianser utanför landsgränserna är nyttiga. Man slås av att frågorna i varje land oft a handlar om liknande frågeställningar och problem som vi själva har.

När detta skrivs i början av juni, kan man med tillfredställelse konstatera att det växer så det knakar i hela vårt land. Mycket kan ännu hända på vägen, men Moder natur har hittills varit relativt tillmötesgående med bra odlingsväder. Jag hoppas det håller i sig och när denna tidning når dig är det snart dags för skörd. Lycka till med den!

Ledare publicerad i Svensk Frötidning nr. 5 2014 | Samtliga ledare fr.o.m. nr. 4 2004

     
     
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson