Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 


Ledaren
Bli medlem i SFO!
Målsättning
Verksamhet
Personal
Medlemsföreningar
Intressemedlem
     

Pressmeddelande

Bilder
Logotyper
     
Styrelse SFO & Svensk Raps AB
Odlaravgift
Årsredovisning
Uppgifter BG etc.
Reseräkningar
Aktuella skördar
Ange oljeväxtskörd


 
Varumärke för
svensk oljeväxtodling

   
Din röst är viktig
 

Jag har sagt det förut i detta forum, men det tål att upprepas: beslut ska fattas på vetenskapliga grunder, inte på tyckande till höger och vänster. Parodin som pågått i Bryssel runt världens mest använda herbicid glyfosat är det senaste exemplet. När detta läses är saken utagerad och vi vet förhoppningsvis vad vi har att förhålla oss till. Oavsett resultatet är processen unik i så motto att vetenskap och fakta aldrig har vägt så lätt och tyckande så tungt.

Karusellen kring glyfosat påminner om att det med dagens informationsflöde och möjlighet till inslag av alternativa fakta gör det extra viktigt med välplanerad strategi och handlingsplan för hur man ska kommunicera. Det finns inte längre tid och utrymme för analys i någon större utsträckning. Vi måste hålla koll på vad som komma skall och förbereda argumenten. Konsekvensen av besluten bör öppet och tydligt redovisas när debatten rasar som hetast. Vi måste klart, tydligt och snabbt göra klart för politiker och beslutsfattare, konsekvensen av olika ställningstagande.

I början av detta år ska EU-parlamentet rösta om reglerna som styr vad som ska få användas och kallas för biobränsle. EUs miljöutskotts position om att fasa ut grödbaserade biobränslen är mycket förvånande och olyckligt. Konsekvenserna för våra grödor skulle med nuvarande ståndpunkt bli mycket negativa, till exempel används ca 60 procent av Europas raps till biobränsle. Vad ska hända med den raps som inte längre kan användas till RME om parlamentet går på miljöut skottets linje? Sverige ligger bra till med omställningen till fossilfritt jämfört med övriga EU-länder. Det borde därför vara extra angeläget för svenska politiker att kämpa för att vi kan fortsätta på inslagen väg. Det som är rätt för Sverige borde ju också vara rätt för EU kan man tycka.

I beslutsprocessen kring biobränslen är vi aktiva inom SFO. Det är vi för övrigt också i många andra frågor genom de kanaler som står till buds. SFO försöker påverka i den riktning som är bäst för svenskt lantbruk. Men det är också viktigt att vi alla – var och en på sin kant – beskriver för bekanta och dem vi träff ar vilka märkliga beslut som kan fattas i Bryssel, Stockholm och på kommunal nivå. Beskriv vad det skulle betyda om du inte kan bekämpa ogräs eff ektivt, beskriv vad det betyder att vi inte skulle kunna använda en del av jordbruksproduktionen till att göra bränsle av. Vi måste tala om konsekvenserna av olika beslut, inte bara kommentera enskilda skeenden. Det fi nns gott om åsikter i isolerade sakfrågor, ofta grundade på snabba och känsloladdade analyser, men ofta inte helt rationella. Samhället måste däremot se till helheten och därför är din röst viktig. Skriv brev, ring, mejla, använd sociala medier och hjälp till så att beslut som berör oss lantbrukare fattas på korrekta grunder. Beslutsfattare vill ofta lyssna, så därför är din röst viktig. Här gäller det att kämpa.

Kämpa får också mycket sådd höstraps göra. Det finns en hel del bestånd som man kan vara bekymrad över inför vintern och vårvintern. Sen sådd och våta förhållandena sätter odlare och gröda på prov. När detta läses i januari kan vi inte annat än hoppas på förhållanden som verkar positivt på grödorna.

Jag passar på att önska er alla medlemmar allt gott under vårt nya år 2018!

Ledare publicerad i Svensk Frötidning nr. 6 2017 | Samtliga ledare fr.o.m. nr. 4 2004

     
     
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson