Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 


Ledaren
Bli medlem i SFO!
Målsättning
Verksamhet
Personal
Medlemsföreningar
Intressemedlem
     

Pressmeddelande

Bilder
Logotyper
     
Styrelse SFO & Svensk Raps AB
Odlaravgift
Årsredovisning
Uppgifter BG etc.
Reseräkningar
Aktuella skördar
Ange oljeväxtskörd


 
Varumärke för
svensk oljeväxtodling

   
Inga fler punktskatter, tack!
 

Det såldes utsäde till 110 000 hektar höstraps hösten 2017. Det var nytt rekord. Nu kom sannolikt inte allt utsäde i jorden denna nyckfulla odlingssäsong med allt regnande i augusti. Men utsädesförsäljningen är glädjande eftersom det visar att det finns en stark drivkraft att odla oljeväxter i de svenska lantbrukarleden.

Hela odlingssäsongen har bjudit på extra av allt, en rejält kall och torr vår i hela landet följdes av en tämligen nederbördssnål för- och högsommar i området där jag odlar. Torkan följdes av väta i skördetid, så prövningar har inte saknats för växtodlarna på mina breddgrader eller på någon breddgrad alls för den delen i vårt avlånga land. Trots detta har en bra skörd bärgats på många håll, om än med vissa bakslag på platser där insekts- och svampproblem har varit svåra eller omöjliga att bemästra.

Inom SFO har vi haft en fin sommar med bra möten med er medlemmar på alla de arenor för möten som avhållits, med Borgeby Fältdagar och Brunnby Lantbrukardagar i spetsen. Bra idéer, synpunkter och åsikter har vi fått ta del av vid dessa möten och dem ska vi använda i verksamheten. Det finns alltid möjlighet till förbättring och utveckling. Häromdagen kom en ny fråga upp, nämligen vad som påverkar rapsmjölets proteinhalt. Frågeställningen i sig är intressant eftersom den pekar på ett av många användningsområden för rapsen.

Vi har i SFO haft framgångar med dispenser för ogräsbekämpning i höstoljeväxter. Det gör det lättare att rent odlingstekniskt hantera den breda floran av ogräs. Dock fick vi avslag på vår ansökan om att få använda oss av tillväxtreglering på samma sätt som våra omgivande länder gör i sin odling. Tillväxtreglering är ett viktigt verktyg vissa år för att säkerställa övervintring – helt enkelt ett instrument för att öka odlingssäkerheten. Men där höll inte ansvarig myndighet med oss.

SFO har nyss startat ett nytt räkenskapsår och häromdagen öppnades ett nytt riksdagsår. Jag lyssnade på regeringsförklaringen, men tycker att livsmedelsstrategin lyste med sin frånvaro i de annars så fagra utfästelserna. Det är dags att gå från ord till handling, att stärka svenskt lantbruks konkurrenskraft är viktigt och brådskande. Att som man nu gör, diskutera ytterligare pålagor i form av utökade punktskatter på produktionsmedel är förkastligt. De är kontraproduktiva och står i direkt motsats till den antagna livsmedelsstrategin. Det finns mycket att kämpa för så att det ska gå på rätt håll. Det gör vi i SFO.

Ledare publicerad i Svensk Frötidning nr. 6 2017 | Samtliga ledare fr.o.m. nr. 4 2004

     
     
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson