Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 


Ledaren
Bli medlem i SFO!
Broschyr om SFO  
Stämman 2015  
Stämman 2014  
Målsättning
Verksamhet
Personal
Medlemsföreningar
Intressemedlem  

Pressmeddelande

Bilder
Logotyper  
Styrelse SFO & Svensk Raps AB
Årsredovisning
Uppgifter BG etc.
Reseräkningar
LRF utbildning
Aktuella skördar
Ange oljeväxtskörd
Ange vallfröskördVarumärke för
svensk oljeväxtodling

   
Odling i medvind
 

År 2014 gav en rekordskörd på f.n. 3934 kilo höstraps per hektar enligt vår kontinuerligt uppdaterade odlarenkät som alla kan följa på hemsidan. Det är den högsta skörden på 14 år. Även vårrapsskörden visar en hyffsad skörd med sina 1881 kilo per hektar, trots stora utmaningar med skadeinsekter. Resultaten tolkar jag som en produkt av skickliga odlare, målmedveten odlingsutveckling och gynnsamt väder.

Detta faktum har sporrat till fortsättning och ny sådd. Inte sedan 1990talet har vi sått så mycket höstraps. Enligt vår undersökning av försålt utsäde har vi sått imponerande 83 000 hektar. Intresset är stort och förutsättningarna med tidig skörd av förfrukterna var på de flesta platser goda för rapssådd. Dock fick västra Sverige kämpa med alltför stora regnmängder när det var dags för både sådd och skörd.

Denna ledare skrivs dagarna efter att den nya regeringen tillträtt. Även valet noterade ett nytt rekord, med en toppnotering i ovisshet i hur Sverige ska styras. I synnerhet gäller det vad som väntar modernäringen. Kommer skattepålagor på produktionsmedlen och transporter att införas med sämre konkurrensvillkor som följd? Att landsbygdsdepartementet läggs ned och att våra frågor flyttas till närings departementet kan man ställa sig frågande till. Med positiva glasögon på, så vill väl de flesta av oss i näringen bli betraktade som vilka småföretagare som helst. Risken är dock att lantbruksfrågorna drunknar på ett stort superdepartement. SvenErik Bucht vår nya landsbygdsminister, är känd som en handlingens man. En egenskap som kan komma väl till pass, med ovanstående villkor.

Nu gäller det att fokusera på det som går att påverka. Det kanske finns större möjligheter än vi tror eftersom kompromisser lär bli en vanligt förekommande ingrediens i parlamentet. Därför är det fortsatt viktigt med möten och dialog för SFO under kommande mandatperiod. Det vi många gånger tar för givet och ser som självklart kan vara fullständigt nytt för andra i beslutsställning. Så vi måste jobba intensivt med att träffa myndigheter och politiker för att förbättra våra villkor.

Ett sådant möte hade jag i början på juli när jag var inbjuden av biodlarna till ett seminarium på Almedalsveckan där bidöden var den centrala frågan. Det var inte svårt att på förhand räkna ut att jord bruket skulle angripas som det stora problemet i frågan. Men bara genom att medverka och ta diskussionen på plats kunde många missförstånd och frågor redas ut direkt. Vi beslutade att vi skulle träffas igen och prata om problem och möjligheter i bifrågorna. Det är därför som möten och dialog är viktiga.

Ledare publicerad i Svensk Frötidning nr. 6 2014 | Samtliga ledare fr.o.m. nr. 4 2004

     
     
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson