Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 


Ledaren
Bli medlem i SFO!
Broschyr om SFO  
Stämman 2014  
Målsättning
Verksamhet
Personal
Medlemsföreningar
Intressemedlem  

Pressmeddelande

Bilder
Logotyper  
Styrelse SFO & Svensk Raps AB
Årsredovisning
Uppgifter BG etc.
Reseräkningar
LRF utbildning
Aktuella skördar
Ange oljeväxtskörd
Ange vallfröskördVarumärke för
svensk oljeväxtodling

   
Snabbare KemI är ännu för långsam
 

Rekordskörd 7700 kilo raps per hektar i ett försök på Österlen – hisnande imponerande. Och i England är nytt officiellt världsrekord på fältnivå satt av Tim Lamyman med 6700 kilo per hektar. Den brittiske världsrekordhållaren är också en av de tävlande i Rapsmästaren på Krokstorps gård. Spännande!

Dessa skördar är en inspirationskälla och visar vilka möjligheter som finns. Men visst har vi generellt fått en fin och rejäl skörd både vad gäller raps och vallfrö till glädje för odlarmödorna som presteras i vårt avlånga land. Det finns moln som skuggar odlarglädjen på sina håll, men i det stora hela är det mesta positivt. Även på den blygsamma areal av vårraps som skördades 2015 får avkastningen anses som god. Den lilla areal som odlades finns hos de verkligt duktiga odlarna som tacklar de kända problemen skickligt.

Gemensamt för höst- och vårraps är att man återigen kan konstatera att förfruktsvärdet når nya höjder i veteodlingen. Även vid de höga skördenivåer som nåtts i år kan man notera att, med raps som förfrukt, så är utbytet överlägset i efterkommande vete. Nu är sådden av höstoljeväxter på en lägre nivå än föregående år enligt vår bedömning, speciellt längre upp i landet, där det helt enkelt inte fanns någon mark att så när det var tid.

Under sommaren har vi närvarat på rapskongress i Kanada. Det var mycket intressant och inspirerande. Frågor som i Europa är av jättekaraktär kan vara ickefrågor i resten av världen. Ett exempel på det är genoptimeringstekniken. I stort sett hela världen – förutom Europa – anser det vara ett självklart verktyg för att nå dit man vill i förädlingen. Generellt så var utgångspunkten på kongressen att tillgodose en växande befolknings efterfrågan på föda och energi, så skonsamt och effektivt som möjligt. Omfattande forskning och förädling pågår jorden runt när det gäller specifika egenskaper hos rapsen för att optimera insatserna i odlingen och användningen av den skördade varan. Vad som är långsiktigt ekonomiskt och ekologiskt bra, är en ständig balansgång mellan olika önskemål.

Det lönar sig att vara med och påverka. LRF och LRF Växtodling gjorde en anmälan till justitiekanslern av KemI med kritik om orimligt långa handläggningstider. Efter denna prickning har man lyckats lyfta sig. KemI har, som man stolt nämner på sin hemsida, lyckats hantera 442 ärenden med sina 270 anställda, fram till augusti 2015. Det vill säga dubbelt
så många som under hela förra årets 215 ärenden. Av dessa ärenden har 7 rört växtskyddsmedel, där 3 stycken fått godkänt och 4 stycken avslag. Inom SFO välkomnar vi hastighetsökningen hos KemI. Dock menar vi fortfarande att vi som odlare drabbas mest av långsam handläggning och att ett raskare tempo är ett måste för framtiden. En harmonisering med omgivande konkurrerande länder borde också vara ett grundkrav. Att avregistrera och förbjuda preparat i Sverige som andra använder flyttar ju bara förbrukningen någon annanstans. Det betyder i sin tur att vi i Sverige förlorar i produktion. Att Sverige som KemI uttrycker sig ”går före och skapar konkurrenskraft”, är nonsens. I praktiken kan vi se det omvända - att vi tappar i produktion gentemot våra konkurrentländer. Det vill SFO ändra på.

Ledare publicerad i Svensk Frötidning nr. 6 2015 | Samtliga ledare fr.o.m. nr. 4 2004

     
     
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson