Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 


Ledaren
Bli medlem i SFO!
Broschyr om SFO  
Stämman 2014  
Målsättning
Verksamhet
Personal
Medlemsföreningar
Intressemedlem  

Pressmeddelande

Bilder
Logotyper  
Styrelse SFO & Svensk Raps AB
Årsredovisning
Uppgifter BG etc.
Reseräkningar
LRF utbildning
Aktuella skördar
Ange oljeväxtskörd
Ange vallfröskördVarumärke för
svensk oljeväxtodling

   
40 kreativa lösningar på maxskörd
 

Dags för rapstävling! Nu får 40 deltagagande lag visa vad de har för kreativa idéer när det gäller att maxa avkastningen. Det blir roligt, inspirerande och säkert väldigt nyttigt för hela den svenska odlarkåren. Med odlingstävlingar påvisar man vilka möjligheter och potentialer som finns. Jag vill passa på att tacka Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare för initiativet och ser med spänning fram emot nya erfarenheter.

Sverige och SFO stod i år som värdland för mötet som hölls inom ESGG – European Seed Growers Group. Åtta medlemsländer träffas årligen för att delge varandra sina åsikter och erfarenheter inom utsädesodling. En av årets slutsatser blev att ett väl fungerande system för produktionsrapportering av olika arter bör införas länderna emellan. Det är viktigt för att kunna styra bland annat utlägg av utsädesodlingar och undvika överproduktion. Andra ämnen som stod på agendan var senaste CAP-reformens påverkan på utsädesproduktionen. Sortförädlingsavgiften var uppe till diskussion, där mötet konstaterade att vi i Sverige har ett väl fungerande system och god anslutning i förhållande till andra länder i gruppen.

Grödorna ser bra ut i nästan hela vårt land, dock finns det tyvärr osådd areal på sina håll på grund av regn. Vad man ser idag så är bedömningen att vi har en rekordskörd av oljeväxter på gång. Mycket kan naturligtvis hända före skörd, men visst är det glädjande. En viktig sak att tänka på nu när skörden av raps står för dörren är att försöka ha is i magen och vänta ut full skördepotential. Det är något som våra skördeförsök visade i södra Sverige förra året. Fokusera på just din gröda – inte på grannens – för maximal avkastning. Variablerna är många för avmognad – såtid, sort, svambehandling. Vad din omgivning gör är inte alltid optimalt för dig.

När detta skrivs i mitten på juni så har man möjlighet att besöka ett par fältvandringarna i veckan. Mångfalden är stor. Att lära i fält och byta erfarenheter är bland det bästa och roligaste man kan göra. Nu håller vi tummarna för fina skördemånader och väl bärgad skörd.

Ledare publicerad i Svensk Frötidning nr. 5 2015 | Samtliga ledare fr.o.m. nr. 4 2004

     
     
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson