Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 


Ledaren
Bli medlem i SFO!
Broschyr om SFO  
Stämman 2014  
Målsättning
Verksamhet
Personal
Medlemsföreningar
Intressemedlem  

Pressmeddelande

Bilder
Logotyper  
Styrelse SFO & Svensk Raps AB
Årsredovisning
Uppgifter BG etc.
Reseräkningar
LRF utbildning
Aktuella skördar
Ange oljeväxtskörd
Ange vallfröskördVarumärke för
svensk oljeväxtodling

   
Anneli, rekordareal och mediala jordhumlor
 

Vi har fått en ny VD i SFO – Anneli Kihlstrand. Hon är välkänd i branschen och ett positivt namn för oss i jordbrukarkretsar. Välkommen Anneli! Samtidigt vill vi tacka Albin Gunnarson för hans extraordinära insatser som tillförordnad under perioden som vi sökte VD.

Fler positiva konstateranden är att vi har en rekordareal med rekordfin höstraps – utvintringsskadorna är näst intill noll i landet. Förutsättningarna för grödorna har varit optimala så här långt till mitten på maj. Det är roligt och tillfredställande att tillhöra gruppen som sett till att vi har det landskap som alla vill vara en del av just nu – gulblommande rapsfält. Medialt känns det som det har varit extra mycket glädje av de gula fälten i år, speciellt i söder. Just medialt fokus är intressant. Man undrar om någon kommer att kommentera att det saknas 45 000 hektar vårraps i odlingslandskapet och varför det gör så.

I samband med publiceringen av undersökningen ”Inventering av risken för förgiftning av bin med växtskyddsmedel av typen neonikotinoider under svenska förhållanden” där vi var representerade, blev det mediafokus. Noterbart var att det som undersökningen fokuserade på – honungsbina – inte skadades. Men från medialt håll valde man att fokusera på det negativa i rapporten – jordhumlor. Självklart är vi bekymrade över att tillväxten i jordhumlesamhällena blev sämre vid de behandlade fälten. Men jordhumlan har ändå totalt sett klarat sig bra i jordbrukslandskapet, eftersom odlingen oftast är begränsad till runt 10 procent våroljeväxter på en gård.

All aktivitet människan står för påverkar ekosystemen, inte minst jordbruksdriften. Man måste väga för- och nackdelar. Avsaknaden av pollen från 45 000 hektar vårraps borde t.ex. vara något att lägga i vågskålen. Idag gäller det vårraps, vad blir det för gröda nästa gång? Att flytta odlingen till omgivande länder, som beviljar dispenser för betning, löser inte långsiktigt problemet här.

Att vi är en organisation som engagerar intresserade och duktiga odlare bevisas med god uppslutning på evenemangen som anordnas. Det kom 300 deltagare på rapsdagen som Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare arrangerade. Det ärfantastiskt. Det är lika fantastiskt roligt att 65 intresserade odlare slöt upp till de första träffarna med de mellansvenska ERFA-grupperna nu i maj. Vi får mycket positiv respons och det är något som glädjer och inspirerar till nya aktiviteter. Det känns som om inte bara aktiviteterna utan också grödorna har fått en bra start av en behagligt lång vår. Låt oss hoppas att säsongen fortsätter i samma anda.

Ledare publicerad i Svensk Frötidning nr. 4 2015 | Samtliga ledare fr.o.m. nr. 4 2004

     
     
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson