Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 


Ledaren
Bli medlem i SFO!
Målsättning
Verksamhet
Personal
Medlemsföreningar
Intressemedlem
     

Pressmeddelande

Bilder
Logotyper
  Stämman 2018  
Styrelse SFO & Svensk Raps AB
Odlaravgift
Årsredovisning
Uppgifter BG etc.
Reseräkningar
Aktuella skördar
  Ange vallfröskörd  
Ange oljeväxtskörd


 
Varumärke för
svensk oljeväxtodling

   
Bönder är miljöhjältar – inte miljöbovar
 

Vad är sanna och vad är falska nyheter? Vi ser allt mer av tvetydiga budskap i form av ”fake news” som passar den egna agendan och som kommuniceras i den mängd av kanaler som står till buds. I en av kvällstidningarna kunde man hitta en ledare den 6 mars med rubriken ”Bönder kväver snart Östersjön”. Om man okritiskt och slentrianmässigt tar till sig rubriken, vilket troligtvis många läsare av ledaren gjorde, så är ju saken ganska klar vem som förorenat Östersjön. Det ger också effekten att det blir legitimt att belasta bönder med både skuld och skam samt straff i form av sanktioner eller skatter. Syftet med rubriken är att stämpla bönder som miljöbovar. Men jag vill hävda att vi är miljöhjältar.

Hade ledarskribenten bemödat sig med att granska fakta hade han kunna konstatera att svenskt lantbruk anstränger sig mycket hårt för att minska utsläppen till Östersjön och dessutom med mycket goda resultat. Det framgår också av Världsnaturfondens rapport som låg till grund för ledaren, att Sverige är bäst i klassen när det gäller att åtgärda. Men det räcker inte om inte alla länder runt Östersjön också gör sitt bästa. Hade ledarskribenten därutöver granskat historien hade han kunnat konstatera att lantbruket sedan 1950-talet endast stått för ca 20 procent av övergödningen av havet enligt Naturvårdsverkets beräkningar. Och att helt andra föroreningskällor varit och är det stora problemet. Efter alla ansträngningar som gjorts kollektivt och på gårdsnivå, i form av kantzoner, förbättrad teknik, kalkfilterdiken, fosforfällor m.m., är belastningen från svenskt lantbruk ännu mycket mindre.

En annan miljörelaterad fråga är klimatförändringar – en global ödesfråga och vår tids största utmaning. Inte minst i Sverige finns ett stort engagemang runt dessa frågor. Det sorgliga är att detta engagemang ofta tar sig uttryck i skambeläggning och att med hjälp av hopkokade fakta hitta syndabockar. Tvärtom vad tidigare nämnda kvällstidningsrubrik vill påskina, så tycker jag att vi lantbruksföretagare i Sverige är mycket framsynta i miljöhänseende. När politiker i stora ord beskriver en fossilfri framtid om sisådär 15–20 år, så ligger många av oss redan i framkanten på gårdsnivå och vi fortsätter att jobba på metodiskt. Vi driver spannmålstorkar och produktionsanläggningar med biobränslen, kör våra maskiner på RME och HVO, satsar på solceller och biogas för egen elproduktion. En stor del av landets vindkraftsel levereras från lantbrukare som har investerat stort sedan årtionden tillbaka.

Lantbruket och landsbygdsföretagarna är föredömen. Vi sitter på resurser och lösningar i praktiken. Ge oss utökade möjligheter i stället för begränsningar. Det är obegripligt att politiker kan försvara att biodrivmedel från åkermark inte ska få öka, för att i samma stund subventionera elcyklar. Vi behöver långsiktiga och tydliga logiska förutsättningar, för att fortsätta våra investeringar i både livsmedels- och bioenergiproduktion.

När detta skrivs i mitten av mars, kan man konstatera att Kung Bore varit både mäktig och uthållig i hela vårt avlånga land och håller oss fortfarande i sitt kalla grepp. Men jag vill önska alla medlemmar lycka till med vårbruk och håller tummarna för rapsens välbefinnande när vinterns grepp släpper taget om oss.

Ledare publicerad i Svensk Frötidning nr. 3 2018 | Samtliga ledare fr.o.m. nr. 4 2004

     
     
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson