Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 


Ledaren
Bli medlem i SFO!
Målsättning
Verksamhet
Personal
Medlemsföreningar
Intressemedlem  

Pressmeddelande

Bilder
Logotyper  
Styrelse SFO & Svensk Raps AB
Årsredovisning
Uppgifter BG etc.
Reseräkningar
Aktuella skördar
Ange oljeväxtskörd
Ange vallfröskördVarumärke för
svensk oljeväxtodling

   
Ny odlingssäsong ger nya förhoppningar
 

När detta skrivs en vecka före påsk, har växtodlingssäsongen börjat vakna till liv och gödsling av rapsen har skett i södern. Det är alltid lika inspirerande att starta en ny säsong. Förhoppningarna spirar i takt med grödorna och så är det också inför odlingssäsongen 2016.

I SFO är arbetet däremot inte bundet av säsong – vi har alltid frågeställningar att jobba med och förhålla oss till. En del av arbetet går ut på att skapa möten mellan oss odlare och vår omgivning. Ett sådant var mässan Beecome i Malmö i början av mars – en stor internationell mässa för biodlare. Där var stämningen positiv och SFO medverkade med monter och personal. Dialogen var positiv med önskan om fler möten och samarbeten.

Årsmöten på löpande band har det varit i våra lokalföreningar. Aktiviteter planeras och ERFA-grupperna börjar komma igång inför säsongen. Nya grupper har bildats och exempelvis har en ny ERFA-vårrapsgrupp startas med god anmälningsstatus inför första mötet. Det förvånar mig inte att intresset är stort. Vid vårt senaste marknadsmöte redovisades försäljning av vårrapsutsäde som indikerar att vi kan vänta oss runt 15 000 hektar. Inte illa för en gröda som var nere för räkning och nästan dödförklarad för ett par år sedan. Det visar att duktiga och medvetna odlare prioriterar växtföljd och omväxlingsgrödor. Det gör man trots alla prövningar och utmaningar. Vårrapsen tacklar både skadegörare i form av jordloppor och svenska myndigheter som inte ser till helheten som man faktiskt gör i vårt östra grannland Finland.

Också linodlingen andas tillförsikt. Linutsädet har statusen slutsåld i handelsled och det betyder att landets odlare tänker så runt 14 000 hektar lin. Läget för våra 83 000 hektar höstraps är för dagen gott. Vi kan fortfarande tappa areal om vi får en oväntad köldperiod. Vi vet också att en del snigelskador kommer att uppdagas vid fältbedömning i vår, men i det stora hela ser det bra ut just nu för höstrapsen.

Även det faktum att priserna står sig väl på våra grödor och inte dras med ner tillsammans med spannmålspriserna är positivt. Utmaningar saknas inte, vi inom SFO jobbar på med odlingsutveckling och villkoren runt odlingen. Men visst överväger möjligheterna och förhoppningarna.

Lycka till med 2016 års odlingssäsong!

Ledare publicerad i Svensk Frötidning nr. 3 2016 | Samtliga ledare fr.o.m. nr. 4 2004

     
     
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson