Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 


Ledaren
Bli medlem i SFO!
Broschyr om SFO  
Stämman 2015  
Stämman 2014  
Målsättning
Verksamhet
Personal
Medlemsföreningar
Intressemedlem  

Pressmeddelande

Bilder
Logotyper  
Styrelse SFO & Svensk Raps AB
Årsredovisning
Uppgifter BG etc.
Reseräkningar
LRF utbildning
Aktuella skördar
Ange oljeväxtskörd
Ange vallfröskördVarumärke för
svensk oljeväxtodling

   
Krafttag krävs
 

Vägen till framgång i ett jordbruksföretag är krokig och fylld av individuella lösningar på gårdsnivå. Den enskilde företagarens förmåga ska stå i centrum. Men förutsättningarna och spelreglerna måste finnas, även för de skickligaste spelarna. Därför krävs krafttag för att stärka och öka svensk växtodling.

Det finns tre vägar om man vill öka eller stärka den inhemska produktionen. Den första är att kompensera för exklusiva särregler och kostnader med inhemsk produktion. Men att subventionera den egna produktionen är som alla vet inte möjligt numera. Den andra varianten är att skydda sin egen marknad med höjt tullskydd för att matcha de konkurrerande billigare varornas inflöde. Även denna åtgärd är historia och finns inte längre. Då återstår en tredje väg – att se till att den inhemska produktionen åtminstone har liknande eller bättre spelregler och produktionskostnader. Det sistnämnda är vad som står till buds.

Hur ser då agendan ut för närvarande? Vår nya landsbygdsminister har gjort uttalanden att han önskar se ökad produktion och satsningar på export av svenska jordbruksprodukter. Men i nästa andetag aviseras nya pålagor – några realiteter och annat under utredning. Detta är naturligtvis fullständigt motsägelsefullt och kommer att få motsatt verkan när produktionen pressas ytterligare. Hade intentionerna varit ärligt menade skulle man inte prata om utökade transportskatter, höjda arbetsgivaravgifter, nygammal skatt på mineralgödsel och växtskydd samt försämringar i villkoren för produktion av biobränslen. Listan kan göras lång av pålagor och försämringar för lantbruksföretagarna och logiken är obegriplig. Att öka belastningen på en redan hårt prövad näring skapar avveckling och minskad investeringsvilja – inte utveckling och vilja att satsa på framtiden.

En nygammal debatt flammade upp under senhösten 2014 vad gäller ekologisk kontra konventionell odling. Det som var intressant med detta var att kritiker till ekoodlingen fick komma till tals i en av våra stora dagstidningar – ett forum som annars brukar vara vikt för ekoodlingens fromma. Vad som var tråkigt och märkligt i sammanhanget var den hätska debatt som tog fart odlare emellan. Jag har svårt att se vem som gagnas av detta. Tvärtom så skapar flera odlingskoncept mångfald och kunskap. Dessutom skapas en segmentering som är positiv, det blir helt enkelt fler produkter att sälja på marknaden. Inom SFO finns odlare med båda inriktningarna och hos oss består diskussionen i att byta erfarenheter och lära av varandra – det för saker framåt. I detta nummer av Svensk Frötidning finns ett lysande exempel på detta. Ekorapsodlare har fattat galoppen hur viktig kvävegödsling till höstraps är på hösten – kunskap som fler konventionella odlare bör dra nytta av.

Ledare publicerad i Svensk Frötidning nr. 1 2015 | Samtliga ledare fr.o.m. nr. 4 2004

     
     
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson