Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 


Ledaren
Bli medlem i SFO!
Målsättning
Verksamhet
Personal
Medlemsföreningar
Intressemedlem  

Pressmeddelande

Bilder
Logotyper  
Styrelse SFO & Svensk Raps AB
Årsredovisning
Uppgifter BG etc.
Reseräkningar
Aktuella skördar
Ange oljeväxtskörd
Ange vallfröskördVarumärke för
svensk oljeväxtodling

   
Trägen vinner
 

Förutsättningarna för odling varierade stort 2016 och så gjorde även skördeutfallet. Brist på nederbörd var och är en stor fråga mellan oss odlare i stora delar av landet och de låga grundvattennivåerna skrämmer. Även skadeinsekterna i olika stadier och grödor gjorde sig påminda med all oönskad tydlighet denna säsong. Vi får dessvärre konstatera att skörden av oljeväxter totalt sett blir lägre 2016 jämfört med 2015, även om det noterats fina skördeutfall på sina håll.

I första halvan av säsongen var torkan i söder ett stort problem, medan odlarna var tillfreds med nederbördsläget längre norrut. Nu i september är läget omvänt – regn och värme i söder har gett så pass kraftiga bestånd på vissa håll att odlarna oroas inför vintern. Längre norrut brottas man med tvivelaktiga uppkomster på grund av torkan. Utmaningar saknas som sagt inte, men i det stora hela spirar ändå optimismen bland odlarna. Vi noterar nu att över 100 000 hektar höstoljeväxter har såtts. Vi har ett bra pris som även känns att det är på uppgång med den information vi har idag.

Trägen vinner. Det kan vi med tillfredställelse konstatera inom SFO när vi ser att vi lyckades få igenom dispenserna av ogräsbekämpningspreparat sommaren 2016. Förutsättningarna är därför för tillfället goda att bemästra ogräsen i rapsodlingen. Vi tycker oss samtidigt också se ett större intresse från myndighetshåll för de försök vi utför i ogräsbekämpning. Att man från KemI vill inhämta fakta från praktiska fältförsök är tecken på uppvaknande och det inger förhoppningar för framtiden tycker vi.

Tävlingen Rapsmästaren är i mål. Alla vi inom SFO glädjer oss åt Gunnars Henningssons seger – det är verkligen roligt att en erfaren odlare var den som kammade hem segern! Även om tävlingen inte helt igenom speglade praktisk odling så fanns alla de ingredienser med i Gunnars vinnande recept som alltid måste finnas med i kokboken för framgångsrik odling. I Gunnars insatser ingick nämligen en genomtänkt strategi, tajming med åtgärderna, omsorg om och uppföljning av resultatet av insatserna och sist men inte minst förmågan att utnyttja sitt nätverk för att inhämta de parametrar som behövs för att lyckas. Allt detta är lika viktig i praktisk odling hemma på gården som i en tillspetsad tävlingssituation. Det visar också att SFO är ditt bästa nätverk i dina odlingsbeslut. I detta sammanhang vill jag också passa på att tacka både tidningen Lantmannen och Södra Sveriges Frö­ och Oljeväxtodlare samt familjen Krokstorp för ett helhjärtat engagemang. Tävlingen Rapsmästarens resultat och erfarenheter kommer att diskuteras lång tid framöver till gagn för svensk oljeväxtodling. Tack!

För SFO har sommaren varit intensiv. Medverkan vid fältmässorna på Borgeby och Brunnby ger oss nära och fin kontakt med både nuvarande och blivande medlemmar. Vi får många värdefulla idéer och inspel för kommande verksamhet av dem som besöker våra tält. Jag hoppas också att besökarna får något tillbaka av oss som representerar odlarföreningarna och SFO på mässorna.
.

Ledare publicerad i Svensk Frötidning nr. 6 2016 | Samtliga ledare fr.o.m. nr. 4 2004

     
     
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson