Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 


Ledaren
Bli medlem i SFO!
Broschyr om SFO  
Stämman 2014  
Målsättning
Verksamhet
Personal
Medlemsföreningar
Intressemedlem  

Pressmeddelande

Bilder
Logotyper  
Styrelse SFO & Svensk Raps AB
Årsredovisning
Uppgifter BG etc.
Reseräkningar
LRF utbildning
Aktuella skördar
Ange oljeväxtskörd
Ange vallfröskördVarumärke för
svensk oljeväxtodling

   
Bäst möjlighet i Europa
 

Årets stämma är över. Jag vill passa på att tacka östgötarna för ett mycket fint och inspirerande program. Det är slående att när vi samlas i något sammanhang så står odlingen ständigt i centrum. Åsikter och erfarenheter utbyts och hem kommer man med inspiration och kunskap.

Intressant var också det anförande LRFs VD Anders Källström höll. Han konstaterade att inget land i Europa har så stora möjligheter att öka sin produktion av livsmedel som Sverige. Vackert så, men det gäller att omvandla detta till praktik och gå från ord till handling som märks hos oss odlare. Stora förhoppningar läggs nu på en aviserad livsmedelsstrategi. Det ska bli intressant att se vad som kommer ut av denna. En kickstart kan vara att på eget initiativ eff ektivisera på gården och i odlingarna. I SFO vill vi hjälpa till och stärka förutsättningarna för vallfröodlingen. Planen är att utöka med fler erfa-grupper som framgångsrikt startats i södra Sverige. Nu vill vi gå vidare och starta erfa-grupper i alla våra odlingsdistrikt.

Med facit i hand kan man utan att överdriva konstatera att den gångna odlingssäsongen– som ett svenskt nationellt medeltal – gav oss bra resultat både vad gäller avkastning och bärgningsförhållanden, men även priser på våra grödor. Vi odlade höstraps på över 80 000 hektar med den rekordartade medelavkastningen 3900 kilo hektar. Det kan vi notera i vår årliga skördeundersökning som vi alla kan följa på vår hemsida. Priserna håller sig kvar på en anständig nivå, mycket tack vare ett anmärknings värt stort fall av kronans värde under året.

Just sådana omständigheter som valutaförändringar och internationella priser är inget man råder över, men man bör skydda sitt företag mot svängningar i förutsättningarna. Det är därför glädjande att konstatera att allt fl er av våra medlemmar är aktiva med de möjligheter som står till buds vad gäller option och terminshandel för att säkra sina priser. Ytterligare en storbank lanserar verktyg för att prissäkra jordbruksråvaror och det är positivt. Så passa på att utöka, trimma och vässa dina verktyg för att lyckas med ditt växtodlingsföretags fi nansiella strategi, nu när odlingssäsongen fortfarande bara ligger i startgroparna. Vi på SFO jobbar med att utöka leveransen av medlemsnytta och verktyg för att ni som medlemmar ska lyckas

Ledare publicerad i Svensk Frötidning nr. 2 2015 | Samtliga ledare fr.o.m. nr. 4 2004

     
     
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson