Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 


Ledaren
Bli medlem i SFO!
Målsättning
Verksamhet
Personal
Medlemsföreningar
Intressemedlem  

Pressmeddelande

Bilder
Logotyper  
Styrelse SFO & Svensk Raps AB
Årsredovisning
Uppgifter BG etc.
Reseräkningar
Aktuella skördar
Ange oljeväxtskörd
Ange vallfröskördVarumärke för
svensk oljeväxtodling

   
Ny vår ger nya möjligheter
 

När detta skrivs i mitten av mars så finns den härliga känslan av vår i luften och många av våra medlemmar har startat upp sitt vårbruk. I Skåne såddes de första sockerbetorna i mitten av mars och 1:a kvävegivan till höstrapsen kom ut i tid hos många odlare runt om i landet. Det ger alltid samma kick att dra igång och varje ny vår ger nya möjligheter.

Möjligheterna är många i stort och smått. I stort för svenskt växtodlingslantbruk så borde omställningen med minskning av vägtransporternas utsläpp av växthusgaser med 70 % till 2030 betraktas som en möjlighet. Det är något som Svante Axelsson, regeringens samordnare för ett fossilfritt Sverige, också pekar på i en debattartikel i Dagens Industri den 10 mars 2017. I omställningsarbetet kommer vi växtodlare att spela en stor roll. Nu måste vi få
EU-parlamentarikerna att se mer vidsynt på åkermarkens användning och möjligheter. Den trångsynthet som nu råder är förkastlig där man i det ogenomtänkta EU-förslaget vill minska andelen grödbaserade drivmedel. En ökning rimmar tvärtom bättre med ambitionerna och naturligtvis är biodrivmedel från åkern ett av flera alternativ i omställningen mot ett fossilfritt Sverige.

En annan möjlighet är ökningen av export av vallfrö som nu börjar märkas på allvar där både ekologiskt och konventionellt odlat vallfrö ökar. Arterna är inte de som efterfrågas mest här hemma, men trenden är mycket intressant och odlarna svarar upp mot exportmöjligheterna. Det är ett bra sätt att utnyttja duktiga svenska odlares kunskaper. Och när det nu äntligen ser ljusare ut på mjölk- och animaliesidan borde även den inhemska efterfrågan på vallfrö öka.

Vår nuvarande regering slutar aldrig att förvåna. Man släpper först en strategi för att öka svensk livsmedelsproduktion. Så långt är allt väl. Men i samma stund driver man en utredning med direktiv om hur en bekämpningsmedelsskatt kan formuleras och ett eventuellt återinförande av handelsgödselskatt. I Sverige har vi den högsta kväveeffektiviteten inom EU, så eventuella nya skatter får bara en effekt och det är sämre konkurrenskraft. Min uppmaning till regeringen är att läsa konkurrenskraftsutredningen. Där är slutsatsen att jordbruket inte behöver fler pålagor utan färre.

Statusen varierar på våra rapsbestånd, beroende på lokala väderbetingelser under vintern. Kolla dina fält och anpassa insatserna efter vad du ser. Råd finns att få av din odlarorganisation.

Lycka till växtodlingssäsongen 2017!

Ledare publicerad i Svensk Frötidning nr. 3 2017 | Samtliga ledare fr.o.m. nr. 4 2004

     
     
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson