Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 


Ledaren
Bli medlem i SFO!
Målsättning
Verksamhet
Personal
Medlemsföreningar
Intressemedlem  

Pressmeddelande

Bilder
Logotyper  
Styrelse SFO & Svensk Raps AB
Årsredovisning
Uppgifter BG etc.
Reseräkningar
Aktuella skördar
Ange oljeväxtskörd
Ange vallfröskördVarumärke för
svensk oljeväxtodling

   
Hot och möjligheter
 

Det finns många hotbilder uppmålade och de får konstant rejält med mediautrymme. Bakom ett hot finns ofta en konflikt och konflikter får alltid medial uppmärksamhet. Men frågan är om det är fruktbart att ständigt måla svårigheterna med de stora penseldragen. I alla fall inte i företagande. Det skapar knappast inspiration och lust till framåtskridande att bombarderas med hot.

Att fokusera på möjligheter är intressantare. Tyngst fokus ska alltid ligga på de faktorer man själv kan påverka i den egna rörelsen. Intressantast nu när det gäller möjligheter, är förhoppningarna på den kommande nationella livsmedelsstrategin. Vid ett diskussionsmöte på näringsdepartementet i november, talade Sven Erik Buchts statssekreterare Elisabeth Backteman med eftertryck om att strategin ska ge synliga resultat i form av ökad inhemsk livsmedelsproduktion. Här finns stora möjligheter. För att detta ska bli realitet krävs dock ett batteri av åtgärder, främst för att skapa konkurrensneutralitet gentemot övriga länder. Förväntningarna är stora, och vi får sätta tilltro till att de remissvar och inspel som vi från branschorganisationerna levererat till departementet, påverkar i rätt riktning. Än så länge får strategin ses som en enorm möjlighet för svenskt jordbruk. Svaret får vi till våren 2016.

En annan möjlighet är svensk vallfröodling. Den har nu fått ett nytt ramkontrakt och det var tio år sedan vi senast reviderade ramkontraktet. Då liksom nu var ledstjärnan att få ärlig jämförbarhet för odlarna mellan fröföretagen. Förutsättningarna denna gång är annorlunda då vi har fler aktörer på marknaden. Vad vi nu ser är en internationalisering med flera utländska aktörer på den svenska marknaden. Det vi nu kommit överens om ger bra möjlighet att verka på internationell marknad för både odlare och fröföretag. Export av svenskt vallfrö borde vara en lysande möjlighet för både odlare och fröföretag.

Inom SFO brukar vi samla fullmäktige vartannat år till en fullmäktigedag för att analysera vad föreningens inriktning och satsningar ska bestå i. Den 25 januari 2016 är det dags igen. Min förhoppning är att samla rikligt med input till verksamheten, så gör er röst hörd så formar vi framtiden för en stark odlarorganisation med möjligheter.

Ledare publicerad i Svensk Frötidning nr. 1 2016 | Samtliga ledare fr.o.m. nr. 4 2004

     
     
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson