Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 


Ledaren
Bli medlem i SFO!
Målsättning
Verksamhet
Styrelse SFO & Svensk Raps AB
Personal
Medlemsföreningar
Intressemedlem
     
Bilder
Logotyper
     
Odlaravgift
Stadgar, SFO  
Årsredovisning
Uppgifter BG etc.
Reseräkningar
Aktuella skördar
Ange vallfröskörd  
Ange oljeväxtskördVarumärke för
svensk oljeväxtodling

   
Helhet är mer än bara nackdelar
 

Nordiska Våroljeväxtkonferensen den 11 mars blev en mycket bra och lärorik dag – ett ERFA-möte de luxe med de duktigaste forskarna och rådgivarna från Norge, Finland och Sverige på plats. Jag såg en smittande entusiasm och obändig vilja att förmedla den kunskap och erfarenhet man har. Min känsla efter att under en dag ha fått ta del av 25 föredrag, alla med fokus på våroljeväxter från sådd till skörd, är att våroljeväxter har en viktig roll att fylla i nordisk växtodling.

Gårdar som har oljeväxter i sin växtföljd kan generellt räkna med 10 procent högre avkastning på alla grödor i växtföljden samt lägre kostnader på köpet. Det var en av slutsatserna under dagen. En annan slutsats var att efterfrågan på oljeväxter är större än tillgången i de nordiska länderna. Det är en sporre till ökad odling.

SFO har goda internationella kontakter och utnyttjar dem på ett bra sätt. Att utbyta och dela med sig av erfarenheter med andra är kostnadseffektivt. Man behöver inte göra de misstag någon annan gjort, och man kan dra nytta av andras framsteg helt enkelt. Här gäller det att vara prestigelös för att både kunna ge och ta.

I mitten av mars höll Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien en sammankomst om framtiden för glyfosat med många namnkunniga delegater på plats. Inläggen rörde beslutsprocesser kring glyfosat och konsekvenser för ett lantbruk både med och utan den aktiva substansen.

EU öppnar nu beslutsprocesserna för vad som ska ske med glyfosat efter 2022 och gör processerna mer öppna för gemene man. Det viktar därmed besluten till allmän opinion och allmänt tyckande. Men när vi lämnar myndighets- och expertbeslut till allmänheten uppstår ett mycket stort frågetecken. På en rak fråga om EU ska förbjuda gyfosat svarar nog majoriteten ja. Men vad blir konsekvensen av svaret om inte alla som svarar ja har satt sig in i helheten.

I helheten finns nämligen mer än bara nackdelar. I helheten finns också fördelar, och en av de största frågorna i sammanhanget blir hur klimatvänligt brukande med reducerad bearbetning ska klaras av. Mindre kemi mot kvickrot betyder mer jordbearbetning mot kvickrot. Vem ska bedöma och värdera miljö- och klimatkonsekvenserna av ökade insatser i form av diesel och arbetstimmar och därefter ökande kväveläckage och minskande mullhalter?

Det är oroande om vi slår in på en väg där känslor värderas med samma tyngd som fakta. I förlängningen blir ju kunskap och vetenskap till slut inget värt, och då vill ingen investera i produktutveckling. Just detta exempel berör ju oss i jordbruket, men fenomenet uppträder säkerligen i många andra sammanhang i samhället.

Det är rejält blött i hela landet när detta skrivs i mitten av mars, men vårbruket står för dörren. Vi håller alla tummar för ett bra växtodlingsår 2019, för det behöver vi nu efter ett 2018 med stora prövningar.

Ledare publicerad i Svensk Frötidning nr. 3 2019 | Samtliga ledare fr.o.m. nr. 4 2004

     
     
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson