Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 


Ledaren
Bli medlem i SFO!
Målsättning
Verksamhet
Personal
Medlemsföreningar
Intressemedlem  

Pressmeddelande

Bilder
Logotyper  
Styrelse SFO & Svensk Raps AB
Årsredovisning
Uppgifter BG etc.
Reseräkningar
Aktuella skördar
Ange oljeväxtskörd
Ange vallfröskördVarumärke för
svensk oljeväxtodling

   
Satsa på grödan som ökar med 2 procent varje år
 

När detta skrivs de första veckorna i juni är det full aktivitet med är ERFA-gruppmöten och fältvandringar i SFOs regi näst intill varje dag. Det är nu man tillämpar och diskuterar de åtgärder som ska leda till odlingsframsteg. Duktiga odlare och rådgivare samråder i fält och utbyter erfarenheter och kunskap.

Diskussionsämnen och utmaningar saknas inte. Exempelvis fick vi östliga vindar som plötsligt förde med sig kålmal, en skadegörare med komplicerad aktivitetsbild. Också snigelproblem tas upp vid nästan alla träffar. Det är bra – det skapar medvetenhet och handlingsberedskap för odlarna att motverka problemen hemma i den egna odlingen. Men vi står inte utan svar för att lösa problemen. I det läget känns det bra att vi har över 100 fältförsök att stödja oss på varje år när vi drar slutsatser i fält.

Ett bra kvitto på att vi går i rätt riktning är den samlade utveckling vi har i våra grödor. Sedan EUinträdet 1995 har skördevärdet av våra grödor stadigt ökat med cirka 1,8 procent per år. Det är en fin utveckling och bättre än i exempelvis spannmålsodlingen. Det visar också på den höga effektiviteten att driva odlingsutvecklingen i en odlarägd organisation nära odlingen. Det är med medlemsavgifter vi åstadkommer denna utveckling.

Som tidigare konstaterats står sig priserna på oljeväxter väl i förhållande till spannmålen, ett förhållande som spås vara långsiktigt av flera orsaker. På de gårdar där det finns möjlighet att odla mer raps, måste rådet därför vara att öka rapsodlingen av företagsekonomiska skäl.

Börja med att ta prov på din jord för att säkerställa att ingen klumprotsjuka förekommer. Gå in och ladda hem följesedeln till provet på SFOs hemsida. Du får rabatt på provet och SFO kan sedan använda provresultatet för framtida kartläggning och forskning runt problemet klumprotsjuka. Det gynnar både dig som odlare i 2017 års höstoljeväxter och SFO som förening i odlingen på lång sikt. Det är just sådana gemensamma mål som driver oljeväxtodlingen framåt och gör att vi kan glädjas åt nästan 2 procent i skördeutveckling per år.

Ledare publicerad i Svensk Frötidning nr. 3 2016 | Samtliga ledare fr.o.m. nr. 4 2004

     
     
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson