Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 


Ledaren
Bli medlem i SFO!
Broschyr om SFO  
Stämman 2014  
Målsättning
Verksamhet
Personal
Medlemsföreningar
Intressemedlem  

Pressmeddelande

Bilder
Logotyper  
Styrelse SFO & Svensk Raps AB
Årsredovisning
Uppgifter BG etc.
Reseräkningar
LRF utbildning
Aktuella skördar
Ange oljeväxtskörd
Ange vallfröskördVarumärke för
svensk oljeväxtodling

   
Bort med stuprören
 

Då har den kommit – konkurrenskraftsutredningen. Det mesta som vi i näringen vetat om har bekräftats. Så i så motto intet nytt. Men utredningen är bra och pekar på konkreta problem som vi har i Sverige med vår primärproduktion. Nu är det dags att gå från utredning till verkstad och det är mycket bråttom. Sven-Erik Bucht har avlossat startskottet för en svensk livsmedelsstrategi som ska vara klar våren 2016. Som ett led i genomförandet ska landsbygdsministern ge sig ut i landet för att samla in åsikter runt genomförandet. Bucht utrycker med klarhet att han vill ha in åsikter från alla involverade i branschen. Det är inte ofta man går ut så brett och efterfrågar åsikter, så passa på. Det gäller att ta vara på detta tillfälle, gå på dessa träffar och utryck dina åsikter – de är efterfrågade. Datumen när hearingen kommer till dig finns i media och på din länsstyrelses hemsida, i annat fall kontakta oss på SFO. Man kan även lämna sina synpunkter på n.livsmedelsstrategin@regeringskansliet.se

Generellt kan man väl säga att ett typiskt svenskt problem är stuprörstänkandet i myndighetsutövandet – varje myndighet ser till sitt område och inte utanför boxen. Inte heller lyfter man blicken och ser konsekvensen av besluten när det gäller produktionen.

Vid ett seminarium angående vattenskyddsområden uppdagades, att runt ett biogasföretag är 13 (!) myndigheter involverade för att kontrollera etablering och drift. Följdfrågorna blir naturligtvis – är det nödvändigt? Säkerställs kvaliteten i kontrollen av mängden kontrollenheter? Borde det inte gå att förenkla och samordna? Människors initiativförmåga och företagsamhet gynnas definitivt inte. Om 13 smala stuprör kunde bli bara ett lite bredare stuprör med förmåga att blicka framåt, så hade det underlättat och frigjort mycket skaparkraft
i näringen. En annan stor fråga är en harmonisering gentemot övriga EU när det gäller lantbrukets villkor. Exemplen är många när det gäller hinder att konkurrera på lika villkor.

Det är sådana här exempel som behöver komma upp till ytan, så berätta om dina erfarenheter– både bra och dåliga.

Våren är nuförtiden allt oftare tidig, och vårsådden långt gången i de södra odlingsområdena.

Ännu har vi inte konstaterat några utvintringsskador hos rapsen i någon omfattning, men vi kan nog inte ropa hej ännu. När detta skrivs den 22 mars har vintern gjort ett litet återtåg i Svealand. Vi håller som vanligt tummarna för att odlingssäsongen skall bli optimal.

Lycka till med odlingsåret 2015!

Ledare publicerad i Svensk Frötidning nr. 3 2015 | Samtliga ledare fr.o.m. nr. 4 2004

     
     
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson