Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 


Ledaren
Bli medlem i SFO!
Målsättning
Verksamhet
Personal
Medlemsföreningar
Intressemedlem  

Pressmeddelande

Bilder
Logotyper  
Styrelse SFO & Svensk Raps AB
Årsredovisning
Uppgifter BG etc.
Reseräkningar
Aktuella skördar
Ange oljeväxtskörd
Ange vallfröskördVarumärke för
svensk oljeväxtodling

   
Statens öron är ofta hörselskadade
 

En återkommande diskussion i vårt jordbruksföretag under våren har varit vilken växtskyddsstrategi som ska gälla för höstrapsen 2016. Det handlar om bomullsmögel samt om vivlar ska behandlas eller inte. Det är bara en av många intressanta överläggningar som präglar en växtodlares vardag där behov, nytta, riskbedömning, påverkan på nyttoinsekter och ekonomiskt utbyte av behandlingen ingår som naturlig del i dagliga operativa beslut.

Varför orda om detta? Jo, för att när jag möter delar av Myndighetssverige så verkar det som att de inte alls förstår hur den moderne växtodlaren med god framförhållning planerar sin odling och vårdar sin mark där marken är växtodlarens viktigaste produktionsresurs. Det är kort och gott frustrerande att försöka förklara för en statlig myndighet att målet att bevara en hållbar produktion på sin egen mark är naturligt och självklart för växtodlare. Denna solklara sanning är inte alltid lätt att förmedla för statens företrädare. Många gånger känns det som att tala för öron som är tondöva eller till och med lätt hörselskadade. Det krävs hög volym för att budskapet ska gå fram. Just av detta skäl är det så viktigt för organisationer som vår att tydligt kommunicera nyttan som svensk växtodling bidrar med till vårt samhälle.

Ovanstående kan kanske tjäna som bakgrund till SFOs beslut att tillsammans med andra bilda LRF Växtodling där vi varsamt kan rikta LRFs fokus mot växtodlingen och näringspolitiska problem för växtodlingen. Vi har valt att arbeta inom LRF Växtodling eftersom målet är att öka lönsamheten i svensk växtodling samt att främja konkurrensneutralitet för svenska växtodlare jämfört med kollegor i de närmaste grannländerna samt i Tyskland, Storbritannien och Frankrike.

Genom att samla olika odlarföreningar såsom Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, Betodlarna, Stärkelsen, Lantmännen, Swedish Agro samt LRF, kan vi gemensamt lyfta de viktigaste frågorna för växtodlingen. LRF Växtodling arbetar med näringspolitik, omvärldsbevakning, forskning och utveckling samt kommunikation. De viktigaste frågorna inom näringspolitiken som delegationen har fokuserat på är att den svenska nationella tillämpningen av landsbygdsprogrammet inte ska dämpa eller hämma den svenska konkurrenskraften. Det är helt avgörande för framtiden och vi har dessvärre mycket kvar att göra i denna fråga! En annan aktuell – men mera konkret och handfast fråga – är att försöka finna effektiva strategier för att hindra spridning av problemogräset renkavle samt att hjälpa till med taktisk krigföring för att bekämpa detta ogräs. Växtskyddsmedel och dispensansökningar för att kunna hjälpa vårrapsodlingen tillbaka är andra exempel där LRF Växtodling har valt att stötta SFO. Samarbetet inom delegationen är en väg framåt för att vässa svensk växtodling. Den behöver bli mer marknadsmässig och kostnadseffektiv.

I slutet av april arrangerade Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare en fantastisk rapsdag på Krokstorps gård utanför Helsingborg. Såsom inflyttad till Skåne har ritualen att klä mig lite varmare än vad jag tror ska behövas blivit en god vana. Det gav extra utdelning denna dag med bistra väderförhållanden och snöblandat regn på morgonen. Norrifrån kommande rapsodlare mötte inte precis våren i Skåne denna dag. Vädret kunde inte arrangören råda över, men allt annat var strålande välorganiserat för de omkring 500 besökare som kom. Vi lyssnade och lärde i stora mått. Stort tack till Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare för en professionellt genomförd rapsdag!

Ledare publicerad i Svensk Frötidning nr. 4 2016 | Samtliga ledare fr.o.m. nr. 4 2004

     
     
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson