Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

Ägare och styrelse
Uppgifter BG etc.

  

Affärsidé och målsättning

Affärsidé
Genom ett branschövergripande samarbete skall sådana odlingsvillkor skapas för oljeväxter att de blir konkurrenskraftiga grödor i svensk växtodling.

Målsättning med verksamheten
Konkurrenskraften i den svenska oljeväxtodlingen skall vara sådan att vi får en bestående areal på minst 100 000 ha.
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson