Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

Ägare och styrelse
Uppgifter BG etc.


 

Uppgifter: Svensk Raps AB  
 
Adress Box 96
230 53 Alnarp
Besöksadress Elevenborgsvägen 4, Alnarp
Telefon (vx) 040-46 20 80

E-post

info@svenskraps.se
   
Org.nummer 556220-7406
Momsreg.nr/Vat-nr SE556220740601
Säte Skåne län, Malmö kommun
Bankgiro 957-7891
       
  Ekonomi/
redovisning
Se SFO årsredovisning  
     
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson